Thay đổi khí hậu và dịch không thuốc trị Covid 19 gây hoang mang, lo sợ cho toàn thể nhân loại. Thế giới ngày nay cần được an ủi, an tâm, an bình. Người ta đặt hy vọng rất nhiều vào thuốc ngừa dịch. Dù có thuốc ngừa hữu hiệu đi nữa thuốc đó cũng chỉ làm giảm lo sợ, bớt lo lắng, an tâm hơn một chút bởi thuốc ngừa không làm tiêu tan sợ hãi, kinh hoàng. Con đường Đức Kitô dẫn đi là con đường mang đến an bình thực sự. Tiên tri Isaiah loan báo 'Hãy an ủi, an ủi dân Ta' Is 40,1. Con đường tiên tri loan báo mang an bình cho con tim bất an, tiêu tan lo lắng, giết sầu, diệt khổ. Đây mới chính là thần dược. Thần dược giúp ta nhìn vào chính con tim ta, nhận biết những gì ngăn cản ta tiến đến với Chúa.

Vào các thập niên cuối năm bảy mươi, tám mươi và đầu chín mươi, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, số người bỏ nước ra đi rất nhiều. Ai cũng biết mình muốn đi đến đâu, nhưng không phải ai cũng biết đường đi. Vì thế có nhiều người không bao giờ nhìn thấy bờ tự do. Biết mình muốn đi đâu là điều quan trọng; điều cần hơn cả là biết đường, đường dẫn đến nơi muốn đến. Hành trình đức tin cũng thế. Ai cũng tin vào Đức Kitô, nhưng không ai biết đường đến cùng Ngài. Tất cả đều gặp khó khăn trong việc tìm con đường thích hợp cho cá nhân mình đến cùng Đức Kitô. May mắn thay, Thiên Chúa không bỏ mặc con người phải loay hoay tìm kiếm, Ngài sai thánh Gioan Tiền Hô, đi trước loan báo con đường đến cùng Đức Kitô. Gioan chân thành loan báo ngài không phải là con đường, ngài là người chỉ đường. Đức Kitô là đường; Gioan chỉ cho nhân loại biết con đường. Con đường đó là chính Đức Kitô. Có lần Đức Kitô tuyên bố 'Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống' Gn 14,6. Gioan kêu gọi con người nhìn sâu vào tâm tư thầm kín của mình để loại bỏ 'hoang địa trong tâm hồn'. Khi kêu gọi nhân loại đổi đường, Gioan nêu rõ có hai con đường. Con đường dẫn đến cùng Đức Kitô và con đường dẫn vào hoang địa cuộc đời. Gioan kêu gọi hãy thống hối và tin vào Tin Mừng. Như thế Gioan nêu rõ con đường hoang địa cuộc đời trái nghịch với con đường dẫn đến Đức Kitô. Gioan cũng cho biết, muốn đến Đức Kitô chỉ có một con đường duy nhất. Con đường đó khởi đầu bằng khiêm nhường, thống hối, nhìn nhận tội đã phạm và hứa quyết tâm từ bỏ con đường sai trái. Đường Đức Kitô vạch ra là đường dẫn đến sự sống trường sinh, hạnh phúc thật. Con đường hoang địa trong tim là con đường dẫn đến sa đoạ, diệt vong.

Con đường Đức Kitô kêu gọi tóm gọn trong hai giới luật đó là: Mến Chúa, yêu người Mc 12,31. Đường Đức Kitô là đường toàn thiện. Đường dẫn đến trọn lành và cuối con đường đó là nước trời. Tác động bởi lời Chúa, tăng sinh lực bởi ân sủng Chúa, và được soi sáng bởi Thánh Thần Chúa, vô số những hành động anh hùng, hội từ thiện bác ái phát sinh từ con đường 'Yêu mến Chúa, yêu tha nhân'. Chính những hội đoàn này trở thành cánh tay xoa dịu đau khổ, ban phát bình an, cổ võ sức sống, hạnh phúc cho bao người. Đường Chúa là đường toàn thiện. Bởi toàn thiện nên không thể thay đổi. Đường cần thay đổi là đường đời, đường dã tâm, đường thế gian, đường sa mạc trong tâm hồn. Những ai chọn bước đi trên con đường Chúa chắc chắn sẽ tiến đến cùng Chúa. Ai chọn theo con đường thế gian, đường samạc tâm hồn sẽ gặp trở ngại bởi đường xamạc không lối, phức tạp, chọn đường đó chắc chắn bị lạc, đi lòng vòng, quanh quẩn đến hết sức, kiệt lực trước khi tàn héo.

Đức Kitô là Đấng hoàn thiện nên không thể dùng con đường bất toàn đến Đấng toàn thiện. Thống hối là con đường từ bỏ bất toàn, nhìn nhận sai trái, thống hối. Con đường dẫn đến cùng Đức Kitô. Xin ơn can đảm từ bỏ đường samạc tâm hồn để đón nhận đường công chính Chúa ban.

TiengChuong.org

I Am the Way

Climate change and the Covid 19 pandemic impose fear for the entire world. Our present world needs consolation. Relying on the way of the world, such as a vaccine, would only lessen fear, grief and anxiety; it would not destroy fear and grief. The way of the Lord brings comfort and hope and certainty. 'Console my people, console them' says the Lord Is 40,1. The way of the Lord consoles our hearts. It helps us to look deep into our hearts to see what barriers stop us following the way of the Lord.

Boat people in the 80's fled Vietnam after the war ended. Some knew of their destinations, but not the way. Unfortunately, many of them lost their way, and lost their lives on the high seas. Knowing a destination was vital, but knowing the way there even more essential. In our faith journey, our destination is Jesus, but we all struggle to find the way to Jesus. Fortunately, God comes to our help. God sent John the Baptist to show us the way. Jesus once told us that 'He is the way, the truth and the life' Jn 14,6 . Jesus is the way. John is not the way, but John knew God's way, and John pointed it out for us to follow. John told us to look deep into the 'wilderness of our own heart' and make necessary changes. When John called us to prepare the way for the Lord, John made it clear that there were at least two ways: God's way and the way of the world. John called us to repent, because obviously the way of the world contradicts God's way. There is no other option, but repentance is the way leading us to reconcile to God and to one another. The way of the Lord leads us to look for things from above and everlasting life. The way of the world leads us to things from below with their fear, grief, anxiety and misery.

The way of the Lord is love- Love God and love our neighbours Mk 12,31. God's way is perfect. It aims to lift us up from a sinful state to a virtuous state, and then eventually to the heavenly state. Inspired by God's way, empowered by God's grace, guided by God's Spirit, countless noble and heroic acts have changed disastrous situations to save lives. These heroic actions confirm that God's way brings life and love and peace.

It is the way of the world that needs changing, not God's. Jesus is both the way, and Leader of the way; John is His assistant, His voice. Jesus is the way, not for Himself, but for us, His disciples. Those who choose to walk on His way certainly will come to Him. Those who come to Jesus will walk on the way that leads to God's kingdom. Following the way of the world, there may be many complexities, leading followers to go around, in circles, because this way belongs to the world. It is conditioned by the material world, which one day will perish.

Preparing our own heart means to long for real life and peace from Jesus. By changing our former way of life, adopting the way Jesus taught- love God and love our neighbours- we will have real life and peace. We can't do it alone; everything is possible with God's grace.