Dụ ngôn quà tặng, hay tài năng xác định tất cả những gì tốt lành con người có đều là của Chúa ban. Đó có thể là khôn ngoan, trí thông minh, nghệ thuật ca múa, kịch nghệ, sức khoẻ và ngay cả đời sống. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Ngài mong đợi con người phát triển những tài năng đó, trước hết để nuôi thân và quan trọng hơn hết làm sáng Danh Chúa qua phục vụ đồng loại là Dân Chúa. Thiên Chúa không mong đợi con người lập những kì công vĩ đại, nhưng qua việc bác ái đơn giản, Thiên Chúa biến những việc đơn giản, nhẹ nhàng đó thành kì công, vĩ đại, mang lại ích lợi cho dân Ngài. Mọi tham vọng mong đạt được thành quả ngoài giới hạn khả năng con người đều là những việc làm vô bổ. Tham vọng đó không đến từ Thiên Chúa mà do khao khát riêng của con người. Cố gắng chứng minh Thiên Chúa không hiện hữu là một tham vọng hoài công, ngoài khả năng con người. Bởi nếu không có Ngài, sẽ chẳng có ta và khả năng hạn hẹp của ta không thể nào hiểu được tình yêu của Ngài.

Chân thành, thành tín dẫn ta đến gặp Chúa. Ẩn nấp sau bất trung và gian dối là đường dẫn đến diệt vong. Chân thành, thành tín là đường ngay thẳng, tốt lành. Chúng là ánh sáng soi sáng tâm trí ta, là đường lành hướng dẫn ta hành động công chính và là đường lối của Thiên Chúa. Kêu gọi dân chúng tiết kiệm khi về hưu dưỡng, người ta nói 'Thành công vĩ đại có nguồn gốc từ thành công nhỏ'. Chân thành, thành tín trong việc nhỏ tiếp sức niềm tin lớn là tinh thần bài đọc hôm nay.

Dụ ngôn kể vị chủ kia trước khi đi xa gọi gia nhân đến trao của cải của ông cho họ coi sóc. Mỗi gia nhân nhận được tuỳ theo khả năng cuả họ. Thời gian chủ trở về không xác định, nhưng việc chủ trở về là chắc chắn. Hai gia nhân đầu yêu mến chủ và sẵn sàng phục vụ hết khả năng mình. Họ thành công trong việc làm lợi cho chủ. Điều này cho biết chủ đánh giá xác thực tài năng của hai gia nhân. Chủ rất vui và trao cho họ thêm nhiều hơn nữa để họ tiếp tục làm lợi cho chủ. Người gia nhân còn lại tin vào phán đoán của nguời khác cho chủ là 'Người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi sợ, chôn giấu yến bạc của ông. Của ông, xin trả lại ông'. c.25. Người gia nhân này đâu biết khi anh ta phê phán chủ anh cách hà khắc lại là phê phán chính bản thân anh. Lời phê phán vay mượn này không phải do anh biết về chủ mà nghe người ta nói về chủ và anh tin vào điều đó. Bởi đặt niềm tin sai chỗ nên anh hành động sai. Sợ hãi về chủ làm tê liệt chí khí anh. Chính sợ hãi làm cho con người anh ra hèn nhát, yếu đuối, sợ không dám mạo hiểm. Hy sinh, mạo hiểm là thực tế trong cuộc sống. Không thật sự hy sinh, sao có tình yêu thật. Không dám mạo hiểm, không việc gì được thực hiện. Ông chủ muốn gia nhân học mạo hiểm từ ông bởi khi giao tài sản cho gia nhân là một mạo hiểm lớn. Ông chủ đã đi con đường mạo hiểm đó tiến đến thành công.

Gia nhân thành tính luôn làm việc hết khả năng, dù chủ ở gần hay khi khuất mặt, họ vẫn chăm chỉ làm việc vì họ không coi mình là người làm thuê mà làm việc của chủ như việc của chính họ, bởi hành động của họ được hướng dẫn bởi con tim chân thành. Gia nhân bất trung ghét công việc nhưng lại thích quyền hành. Đối xử với người khác bằng quyền lực là dấu chỉ của yếu kém, bất tài nên dùng quyền lấn át người khác. Dùng quyền xử tệ với nhau làm cho gánh nặng cuộc đời trở nên nặng nề. Chủ thưởng cho gia nhân thành tín và phạt nặng gia nhân bất trung. Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết dùng tài năng Chúa ban để làm sáng Danh Chúa qua phục vụ tha nhân.

TiengChuong.org

Honesty

The parable of the talents says whatever talents we have; it is God, Who has given them in the first place. The word 'talent' has broad meanings: life, wisdom, memory, skills, etc.... God expects us to develop the talents to their potential. God doesn't ask us to do anything big, complicated, but something small and simple. Simple good things God magnifies to be mountains. Any attempt to work on something beyond the human capacity is not from God, but from a human's desire. Project claiming to 'prove' the non-existence of God certainly fail, such matters are beyond human capacity.

Honesty and truthfulness lead us to God. Dishonesty and lies are the hidden roads leading to life- ruin and destruction. Honesty and truthfulness are signs of God's goodness. They are the lights of our hearts, the rules of thumb for our actions, and the Christian ways of life. 'From small things, big things grow' is the motto on television promoting for a super scheme. Honesty and truthfulness in small things cemented great trust in today's Gospel.

The parable tells a story. The Master entrusted different amounts of talents to his servants. Each received talents according to his ability. The Master's returning time was unknown, but his return was certain. The first two servants loved their Master, and loved the tasks assigned. They performed well, and proved their Master was right about his judgment on their abilities. The Master was happy. He praised them for their honesty, and rewarded them with more talents. However, one servant, who had no love for his Master, failed the Master's expectation. From his own words, we know his heart. 'I had heard you were a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered; so I was afraid, and I went off and hid your talent in the ground. Here it is, it was yours, you have it back'. vs. 24-25. This servant judged his Master harshly. The judgement was not from his own knowledge of the Master, but was dictated from others. He was in a bad company, and received ill advice. Second, the servant didn't realize that he didn't judge his Master, but rather he judged himself. Third, fear caused him to act recklessly. It paralysed his ability to take a risk, even though risk- taking is part of living. Risk and sacrifice are realities of life. Without genuine sacrifice there is no true love; without taking risks no good things are done. Living itself is a big risk, and it is worth taking. The Master expected the servants to learn from him, to take a risk. Entrusting the talents to his servants was a risky business, and yet the Master went down that path.

Faithful servants work hard, whether the Master is near or far. They don't see themselves as paid servants, but do the work as of their own, and do it with joy, because love in their hearts dictates their lives. Dishonest servants hate to work, but love power. They abuse their power over other workers, and neglect their duty. Such behaviour would make life a heavy burden for others.
The Master rewarded the honest servants with more talents, and punished the dishonest ones. We pray for wisdom to use our talents wisely as our loving God expects us to do.