NAM CALI - Cha Vincent Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung tâm Công Giáo thuộc giáo phận Orange vừa cho biết: "Tổng kết sở khởi cho đến nay (ngày 4/11/2020) số tiền thu được tại các cộng đoàn với mục đích cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung Việt Nam đã ghi nhận được như sau:

 • CĐ St. Columban: $23,460.00
 • Trung Tâm Công Giáo: $32,414.00
 • Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế: $598.00
 • CĐ Westminster: $27,970.10
 • CĐ Huntington Beach: $1,685.00
 • Giáo Xứ La Vang: $13,340.00
 • Giáo Xứ Thánh Linh: $16,649.00
 • CĐ Tam Biên $28,148.00
 • CĐ Tustin: $8,970.00
 • CĐ Thomas More: $5,056.00
 • CĐ Orange: $2,616.00
 • CĐ Anaheim: $6,760.00
 • CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm: $3,900.00

Như vậy chỉ tiêng người Công Giáo tại giá phận Orange: tổng cộng sơ khởi số tiền thu được đã lên tới $171,566.00 mỹ kim.

Cha Giám đốc cũng cho biết thêm là "Ngày cuối cùng để quyên góp cứu trợ sẽ là ngày 9 tháng 11, 2020. Sau đó sẽ tổng kết số tiền thu được và báo cáo về Tòa Giám mục và sau đó Đức Cha phụ tá Nguyễn Thái Thành sẽ gửi về cho Caritas Vietnam".

Ngoài ra chúng tôi cũng được Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Châu, chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ vừa cho biết Thủ quỹ của Liên Đoàn cũng đã nhận được những đóng góp từ các nơi gửi về và đang làm sổ kế toán. Các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiều nơi cũng đã có những cuộc quyên góp hầu giúp đỡ đồng bào bão lụt tại Miền Trung mà theo thư kêu gọi của Đức TGM Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã nêu rõ: "Bão lụt tràn về gây cảnh tang thương" do vậy kêu gọi sự giúp đỡ tại quốc nội cũng như tại hải ngoại cho các giáo phận Miền Trung bị ảnh hưỡng trầm trọng do những trận bão lụt năm nay.

Các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, các gia đình và cá nhân nếu muốn góp một bàn tay cứu trợ xin gửi về:

The Federation of Vietnamese Catholics in the USA
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
15 W. Par St., Orlando, FL 32804.


Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là tổ chức "Bất vụ lợi" (Non-Profit Organization), Do vậy số tiền đóng góp của quí vị sẽ được khấu trừ khi khai thuế.

LM John Trần Công Nghị
Trưởng Ban Thông Tin Liên Đoàn CGVN HK