Từ ngàn xưa, công sở cũng như nhà tư, ổ khoá được dùng để bảo vệ nhà cửa, của cải vật chất. Ổ khoá cũng được chế tạo chắc chắn hơn, tinh sảo hơn và phẩm chất cũng tốt hơn. Ngày nay một số ổ khoá không cần chìa khoá, chúng được thay bằng mật mã. Do kết hợp giữa mẫu tự và số tạo thành mật mã riêng cho cá nhân, nên mật mã có thể thay đổi tuỳ í riêng. Người này chế ra được thì kẻ khác có thể phá huỷ được. Đức Kitô trao cho Phêrô chìa khoá nước trời. Chìa khoá này không ai phá huỷ được và cũng không ai ăn cắp được. Bí mật của mật mã số và chữ ẩn nấp nơi chữ và số. Bí mật của chìa khoá nước trời không cất giữ ở nơi chìa khoá, hay ổ khoá mà nằm sâu trong tim mỗi người, vì thế không ai có thể lấy. Bí mật đó chính là tình yêu cá nhân dành cho Đức Kitô. Người ta thường nhận biết Đức Kitô qua một sứ vụ rao giảng của Ngài. Phêrô là người duy nhất nhận biết toàn thể sứ vụ Đức Kitô khi tuyên xưng, 'Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống' Mat 16, 17. Đức Kitô ban cho Phêrô một tên mới, 'Đá Tảng'. Tên mà Đức Kitô thiết lập Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Tên 'Đá Tảng' cũng thể hiện tình yêu bền chặt 'sắt đá' Phêrô dành cho Đức Kitô. Phêrô là vị Giáo Hoàng tiên khởi coi sóc Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Bởi không thế lực thù dịch nào ăn cắp được 'Chìa Khoá Trường Sinh' nên các thế lực thù địch quay sang đánh phá Giáo Hội. Đức kitô cũng cho biết Phêrô biết rõ về gốc tích Đức Kitô là do Chúa Cha mặc khải cho. Những ai chia sẻ điều Phêrô tuyên xưng được chia sẻ 'Chìa Khoá Trường Sinh'. Không phải chia sẻ quyền lãnh đạo, hướng dẫn Giáo Hội mà chính là chia sẻ cuộc sống mới Chúa ban, và nhận ơn lành đặc biệt thành con Thiên Chúa. Điều này thể hiện qua việc thay đổi lối sống. Nhận đời sống mới từ Đức Kitô, học và thực thi giáo huấn của Ngài. Người đó đổi mới trở thành khí cụ tình yêu, hoà bình cho Đức Kitô. Người đó đổi mới sống cho Đức Kitô, chết trong Đức Kitô, và chia sẻ cuộc sống trường sinh Đức Kitô ban. Có kiến thức về Đức Kitô mà không yêu mến Ngài, không tin theo Đức Kitô là những triết gia tôn giáo. Nói về Chúa, giải thích về đạo thuần theo lí trí con người, bởi trong họ thiếu tình yêu Chúa nên không có 'Chìa Khoá Trường Sinh', bởi thiếu điều kiện duy nhất cần thiết, đó là tình yêu Chúa. Yêu Chúa là chìa khoá cần thiết để thay đổi lối sống. Ai yêu mến Đức Kitô người đó trở thành con cái Chúa. Yêu Chúa bằng trọn trái tim, trọn tâm hồn. Đức Kitô là đầu Giáo Hội, những kẻ kế vị thánh Phêrô là quản gia Giáo Hội Chúa. Các vị này luôn trung thành với Đầu là Đức Kitô và có trách nhiệm yêu mến các chi thể trong thân thể Giáo Hội. Sau khi về trời, Đức Kitô ban Ngôi Ba, Thánh Thần Thiên Chúa xuống hướng dẫn Giáo Hội. Dấu chỉ của thời đại có chứa điều bí ẩn. Dựa vào hướng dẫn của Thánh thần Chúa qua cầu nguyện, các vị trong Công Đồng đưa ra những hướng dẫn cho Giáo Hội. Từ đó tạo ra nhiều nhóm với í kiến khác nhau. Có nhóm không đồng í với hướng dẫn của Công Đồng nên đưa ra chỉ trích, phê bình, tạo ra nứt rẽ trong Giáo Hội. Số khác không đồng í với cách tổ chức, điều hành của Giáo Hội. Số khác nữa không tin vào quyền Giáo Huấn của Công Đồng và đòi đổi mới hơn nữa. Tất cả những biến chuyển trong lòng Giáo Hội, cũng như thế lực bên ngoài xã hội đều là những cơn sóng to, nhỏ, gió cuốn, bão tố làm cho con thuyền Giáo Hội lay chuyển. Đức Kitô biết trước việc đó nên Ngài nói, Giáo Hội Chúa luôn đứng vững trước các thử thách, trước phong ba, bão táp gây nên. Đừng quên, 'Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi' c.18. Giáo Hội đứng vững bởi Giáo Hội tồn tại không phải do con người, thế lực trần gian, nhưng do Sức Mạnh Chúa- Xây trên 'Đá Tảng' của Đức Kitô, xây trên tình yêu Ngài. Giáo Hội lệ thuộc vào hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, tìm hiểu và giải thích những dấu chỉ của thời đại. Chúng được xem như là những dụ ngôn trong thời đại mới, trong đó ngầm chứa những bí ẩn về nước trời. Ai cũng nhận biết dấu chỉ, ai cũng quan tâm đến dấu chỉ, nhưng giải thích chúng cách mạch lạc không phải là điều ai cũng có thể làm. Công đồng làm việc chung với nhau qua liên lỉ cầu nguyện, và thành tâm nhận định, lựa chọn đưa ra hướng dẫn cho Giáo Hội. Những kết luận của Công Đồng chắc chắn có sự hoạt động của Thánh Thần Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho những vị có trách nhiệm lãnh đạo Dân Chúa.

TiengChuong.org

Eternal Key

Locks play a security role in both public and private premises. The lock has evolved from visible to invisible. Today some locks are known as keyless. A password, or personal voice, or finger prints replace a key. A password is an individual self- made key formed by making the combination of letters and numbers. This self- made password can be changed at will. Jesus gave Peter the key to secure the heavenly treasures. The secret of the keyless lock is the password itself; the secret of the eternal key is not on the password, but is deeply buried in the hearts of Jesus' disciples. It is the love that one has for Jesus. People often identified Jesus in one of His roles. Peter alone was able to identify the whole person of Jesus when he responded, 'You are the Christ, the Son of the living God', Mat 16, 17. Jesus rewarded Peter with a new name. A name which Jesus built His Church on. This new name revealed Peter's heart, his love 'Rock Solid' for Jesus. Jesus gave him the eternal key to lead God's Church on earth. Peter identified Jesus as 'Son of the living God' and Jesus identified Peter as 'The Rock' of God's Church. 'The Rock' was so firm and solid that even the power of the underworld struggled hard to overcome it in vain. Peter's confession of Jesus as, 'Son of the living God' is God's self- revelation to Peter. Those who make that confession share God's blessings, and become Jesus' disciples. They embrace a new life in Christ. It means a new identity- son or daughter of God. It means a new mission- being an instrument of God's love for others. It means a new future - to live with and for Jesus. People who study about God, but do not love God, are philosophers of religion. Loving God is the key to changing one's life based on the foundation of Jesus' teachings, His death and His resurrection. An eternal key is given to that person and s/he becomes Jesus' disciple. Jesus saves us not because we deserve to be saved, but it is our sincere response to His love, that makes us become God's children. Jesus is the Head of the Church; the Pope and his successors are the custodians of God's Church. Bound by God's love he strive to be most faithful to God, and to serve God's people with a sincere heart. After the Ascension, the Church is guided by the invisible, Third Person of the One Godhead, the Holy Spirit. Communal consensus in reading the signs of the times with constant prayers and discernment helps the Church to move forward. Some are unhappy about it, and have left the Church. Others are unhappy about the government structures of the Church, and again others are demanding drastic change. The Church has constantly experienced both external and internal forces. Chaos after chaos, and yet the Church stands firm as Jesus had predicted. The Church stands firm because it has its foundation not on human wisdom, but on God's love. The universal Church depends on the guidance of the Holy Spirit on her journey. Signs of the times are visible and close to everyone. Everyone shows concern about signs of the times, and yet decoding the hidden heavenly message is a real challenge. Signs of the times are the parables for the modern world. Whatever the communal consensus agreed upon in prayers and discernment, is considered the Spirit working through them. We pray for the custodian of the eternal key.