Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ),

HỎI: Có bắt buộc hai phó tế phải phục vụ thánh lễ trong một cộng đoàn nhỏ có ít nhất hai linh mục với khoảng 10 tín hữu không? Khó khăn ở đây là cộng đoàn gặp khó khăn trong phần hát phụng vụ như các lời đáp ca và việc chơi đàn organ. Vậy nếu có một trong hai phó tế có tài năng âm nhạc, thì việc phó tế này ngồi cùng cộng đoàn, ít nhất là vào ngày Chúa Nhật, để giúp cộng đoàn trong các phần phụng vụ khác hay chơi đàn có thích hợp không? Hay như thế là không hợp luật? - B.G., Uganda


TRẢ LỜI: Đây là một câu hỏi mục vụ thực tiễn có thể giải quyết về mặt mục vụ.

Nói cho cùng thì một linh mục hay phó tế cũng có bổn phận ý như mọi người Công Giáo là than dự thánh lễ Chúa Nhật. Điều này có thể làm nhiều người Công Giáo ngạc nhiên, nhưng nói cho cùng không bắt buộc phải cử hành thánh lễ mặc dù Giáo hội mạnh mẽ khuyến cáo việc cử hành thánh lễ hàng ngày (giáo luật 904). Bộ Giáo Luật 1917 quy định rằng linh mục cử hành thánh lễ nhiều lần một năm, được các nhà chú giải giải thích là ít nhất 3 hay 4 lần để chu toàn bổn phận.

Dĩ nhiên đây không phải là điều nên khuyến khích. Sách Hướng Dẫn Sứ Vụ Và Đời Sống Của Linh Mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cử hành Thánh Thể mỗi ngày của linh mục như là “giây phút then chốt trong ngày và trong sứ vụ hàng ngày của linh mục, hoa trái của lòng khát khao đơn thành và một dịp để gặp gỡ sâu xa và hiệu quả với Đức Ki-tô.”

Một số linh mục có bổn phận nhất định phải cử hành thánh lễ do chức vụ. Thí dụ các cha xứ và nhiều bề trên dòng tu phãi cử hành thánh lễ cho những người chịu sự chăm sóc mục vụ của họ ít nhất một lần một tuần.

Sau khi nói như trên, tôi nghĩ không hề có vấn đề không hợp luật nếu một phó tế hiện diện không thực thi sứ vụ để cổ vũ và phục vụ cho phụng vụ theo một cách nào đó.

Tuy nhiên nếu đó là thầy phó tế duy nhất thì việc thầy thực thi sứ vụ của mình sẽ là thích hợp hơn, bởi vì việc cử hành thánh lễ diển tả đầy đủ hơn về Giáo Hội nếu mọi sứ vụ được thực thi.

Như trong trường hợp này, nếu có hai thầy phó tế mà một thầy có tải năng âm nhạc, việc thầy này tham dự vào việc ca hát như một biện pháp tạm thời là thích hợp, trong khi huấn luyện người thay thế. Thầy này cũng không nên thường xuyên bỏ việc thực thi sứ vụ của mình chỉ vì lý do này.

Tuy nhiên thầy này không nên cố gắng kết hợp cả hai chức năng. Nếu tham gia việc đánh đàn, thì không nên tham dự thánh lễ trong phẩm phục thánh. Thầy có thể mặc trang phục giáo sĩ theo phong tục của đất nước đó.

J.B. Lê Hải Nam chuyển ngữ

Nguồn : https://zenit.org/2020/07/21/liturgy-qa-deacons-forgoing-ministry-for-music