Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh học hỏi về đề tài: Con người là gì?

Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh vừa công bố một nghiên cứu có hệ thống mới về tầm nhìn nhân chủng học của Kinh thánh, được khảo cứu từ sách Sáng thế ký cho đến sách Khải huyền. Trong cuộc phỏng vấn của đài Vatican với linh mục Pietro Bovati, một linh mục dòng Tên, ngài cho hay các văn bản thánh đó chứa đựng các nguyên tắc phản ánh những vấn nạn lớn của thời đại chúng ta.
(Tin Vatican)

Đây là một nghiên cứu mới dầy công của Ủy ban Kinh thánh Giáo hoàng xem xét xem Kinh thánh nói gì về con người. Con người có tên là gì? Một nghiên cứu nhân chủng học qua Kinh Thánh, tài liệu này không nhằm trả lời được mọi vấn nạn về con người, mà là cung cấp các nguyên tắc nền tảng cho một sự biện phân.
Theo cha Pietro Bovati SJ, thư ký của Ủy ban trong một cuộc phỏng vấn của đài Vatican và được ngài giải thích ý nghĩa của tài liệu này như sau: Ngài cho hay chủ đề này được khởi đi từ Kinh thánh, nó là nền tảng và trung tâm điểm của mặc khải Kitô giáo. Nền tảng của vấn đề này là vấn nạn: con người là gì? Câu hỏi này được trả lời xuyên suốt như một cuộc hành trình qua toàn bộ sách thánh.

Kinh thánh cung cấp các nguyên tắc cơ bản
Cha Bovati nhấn mạnh tới sự cần thiết được sách thánh hướng dẫn bộc lộ cho chúng ta hiểu về con người. Ngài giải thích phương pháp của nền thần học Kinh Thánh không nhằm đưa ra một câu trả lời cho mọi vấn đề cho bằng cung cấp các nguyên tắc nền tảng cho một nhận thức về con người trong lịch sử.
Bản nghiên cứu của Ủy ban gồm bốn chương, liên quan đến các chủ đề chính bao gồm con người được Thiên Chúa tạo thành ; con người trong mối tương quan với các loài thụ tạo khác; thực tế quan hệ của nhân chủng học (tập trung vào mối quan hệ yêu thương vợ chồng, thảo hiếu với cha mẹ và tình huynh đệ); cuối cùng là kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho loài người.

Giúp trả lời các vấn nạn thời đại
Đối với các câu hỏi cụ thể về con người (ví dụ, các câu hỏi liên quan đến giới tính), Cha Bovati nói rằng Ủy ban không đi xa hơn những gì Kinh thánh đề cập tới những vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi đồng thuận là giải thích các vấn đề mà Sách Thánh đã đề cập tới. Ngài nhìn nhận rằng tình trạng văn hóa Kitô giáo của chúng ta rất khác biệt với tình cảnh mà sách Kinh thánh được viết ra! Cho nên theo cha Bovati thì chúng ta không nhất thiết phải trả lời ngay lập tức và chính xác về các vấn đề của thời đại trước các vấn đề được Kinh thánh đề cập tới. Tuy nhiên, qua Kinh thánh, chúng ta có thể tìm ra các nguyên tắc, chỉ dẫn hữu ích cho những suy tư… điều này có thể giúp cho các nhà thần học, các nhà đạo đức học, linh mục tu sĩ Kitô giáo khi phải đối diện với các vấn nạn của thời đại.

Một công việc có hệ thống
Cha Bovati cho hay Ủy ban đã lượt qua toàn bộ truyền thống Kitô giáo, đồng thời muốn thực hiện một công việc phân tích khoa học cho thấy Kinh thánh đã nói gì về vấn đề này. Theo cha thì công việc này chưa bao giờ được thực hiện bởi vì các nhà thần học thường chỉ trích dẫn các văn bản cần thiết cho các lập luận mà họ đưa ra. Còn chúng tôi thì mong muốn thực hiện một công việc phân tích có hệ thống, để đưa ra một đường lối Kinh thánh đã nói về con người.
Theo cha Bovati thì công trình này là một trong những đóng góp cung cấp nhiều tài liệu mới. Chúng tôi không chỉ cố gắng làm sáng tỏ một số quan điểm, mà còn đưa ra những cách giải thích mới, phức tạp hơn thay vì chỉ dừng lại nơi các bản văn cố định của Kinh thánh. Ngài cho hay công trình này sẽ giúp và cống hiến cho các nhà thần học, cho những người rao truyền đức tin, một sự hiểu biết về nét đa dạng và phức tạp mà truyền thống Kinh Thánh đã đề cập tới con người.
Để trả lời cho vấn nạn con người là gì? Cha Bovati cho rằng Kinh Thánh chỉ đề ra một số điều rất cơ bản về người mà thôi.