Thánh Gioan Tiền Hô đi trước Đấng Cứu Thế, rao giảng chuẩn bị tâm trí mọi người đón nhận Đấng Cứu Thế khi Ngài đến. Gioan rao giảng

'Hãy thống hối, vì nước trời đã đến gần' Mat 3,1.

Gioan kêu gọi mọi người thống hối, nhận phép rửa từ ông như là dấu chỉ của thống hối, ăn năn, trở về con đường công chính. Gioan tin tưởng Đấng Cứu Thế sắp đến và khi Ngài đến, Ngài sẽ đến với oai phong, dũng mạnh và quyền lực. Nhắc lại bài đọc tuần trước, Gioan rao giảng

'Cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào không sanh quả tốt đều bị chặt, quăng vào lửa... tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa... thóc lép bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt. Mat 3,11.

Vua Hêrôđê bắt giam Gioan vào ngục tối vì ông can đảm ngăn cản vua cưới chị dâu, bà Herodias là vợ của anh trai. Mat 14,1-12. Lí do khác có lẽ do tiếng vang của Gioan. Hêrôđê sống trong lo sợ, ngày nào đó ngai vàng của ông sụp đổ vì theo ông, đám đông tin theo, đặt kì vọng vào Gioan, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì Gioan kêu gọi, ngay cả việc nổi loạn chống lại nhà vua. Hêrôđê sợ đám đông và cũng sợ mất ngai vàng.

Gioan tin là khi Đấng Cứu Thế đến Ngài sẽ sửa phạt những tâm hồn cứng đầu, bởi lòng dạ họ ra chai đá, không chịu thống hối, đón nhận tin mừng. Trong ngục thất, Gioan nghe tiếng đồn thổi về Đức Jesu. Ngài đến không mang sửa phạt, mang lửa thiêu đốt, trái lại Ngài đến để tha thứ, chữa lành và chung bàn ăn với phường gian ác, kẻ tội lỗi. Điều này nằm ngoài mong đợi của Gioan, vì thế ông thắc mắc và sai môn đệ của mình đến gặp Đức Kitô hỏi cho rõ lẽ xem, Ngài là Đấng Cứu thế hay ông còn phải đợi Đấng khác. Trả lời môn đệ Gioan, Đức Kitô không xác nhận, cũng không từ chối. Ngài nói với họ, về thuật lại cho Gioan biết những gì các ông nghe và thấy:

Người mù xem thấy, kẻ què đi được, phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, kẻ nghèo được Tin Mừng Lc 11,5.

Đức Kitô đến rao giảng tình yêu vô biên của Thiên Chúa, lòng Chúa xót thương vô bờ. Đấng rộng lượng, từ bi . Ơn gọi của Đức Kitô là tái tạo trật tự vũ trụ do tội lỗi gây ra, và lấy lại sự sống trường sinh cho nhân loại. Lí do khác khiến Gioan bất an bởi ông bị cầm tù, lo lắng không làm tròn nhiệm vụ rao giảng mở đường cho Đấng Cứu Thế. Đại đa số trong chúng ta, cuộc sống khổ sở ngục tù, thiếu ăn, thiếu ngủ, bệnh tật hành hạ, ghẻ lở, đe doạ, đánh đập, ảnh hưởng đến tâm trí họ, phán đoán bị lung lạc. Gioan có lẽ không qua tâm nhiều đến an toàn bản thân. Ngài không sợ chết rũ tù, nhưng sợ không hoàn thành trách nhiệm rao giảng và đó là mối quan tâm hàng đầu của ông. Sai môn đệ đến gặp Đức Kitô với hy vọng làm sáng tỏ vấn đề ông đang quan tâm. Một khi Gioan chắc chắn, Đấng Cứu Thế đã đến, ông cũng biết và an tâm mình đã hoàn thành sứ mạng và ngày ra đi gần kề. Sau khi môn đệ Gioan đi khỏi, Đức Kitô ca ngợi Gioan trước đám đông. Gioan, một thân, một mình, không quân đội, không giữ chức vụ nào trong chính quyền, thế mà nhà vua lo lắng, sợ sệt. Một người có đám đông ủng hộ, tiếng tăm vang lừng, dẫu thế Đức Kitô nói với mọi người, người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn những gì Gioan nhận được từ trần thế. Những ai chân thành đón nhận Đấng Cứu Thế vào trong cõi lòng sẽ nhận được vinh quang nước trời. Đó là phần thưởng dành cho những tâm hồn tín trung.

TiengChuong.org

Expectation

John the Baptist went before Jesus, acting as the forerunner, proclaiming the message, 'Repent, for the kingdom of heaven is close at hand' Mat 3,1. He called people to repent, and be baptised by him as the sign of reconciling to God. John expected the Messiah would soon coming, and when he came, he would come with the mighty power. We heard John's preaching last week that: 'the axe is laid to the roots of the trees ... and His winnowing- fan is in his hand; he will clear his threshing floor' Mat 3,11'. Herod Antipas had John arrested, and imprisoned him, because John condemned the king, who married Herodias, his brother's wife Mat 14,1-12. The other reason involved John's popularity. Herod was gravely concerned, that the crowds would do whatever John asked of them; including the act of rebellion.

John believed when the Messiah came, he would punish severely those who had hardened their hearts, because they refused to repent. In his prison cell John heard, Jesus came not to punish- bring fire and brimstone- but instead he came to forgive, to heal, and to befriend sinners. This man, Jesus, was doing not what John had expected the Messiah would do. It made John wonder whether the man, Jesus, was actually the Messiah he was waiting for, or he had to wait for someone else. To clarify his queries, John sent his disciples to let Jesus know of his concerns. Jesus gave John's disciples an answer, which he was neither confirming nor denying. Jesus' answer was not much about himself, but rather it was more about his mission. He told John's disciples returning to tell John what they had heard and seen: 'the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news brought to them' (11:5). Jesus came to proclaim God's love, mercy and kindness. His mission was not to destroy God's creation, but to renew what God had created, and reclaim eternal life for God's people. Other reasons would contribute to John's concerns. First, John knew his vocation was heralding the Messiah's coming. He probably was afraid about his death less, but showed more concern about the fulfilment of his vocation; what he was called to do, and that bothered him. For many, the unfavourable conditions in prison, and lack of sleep would influence a prisoner's mind; for John, fulfilling his vocation was his first priority. It was more important than his own safety. John hoped, that Jesus' clarification about his mission would give him a sense of satisfaction. When John was certain, that Jesus, indeed, was the Messiah; John knew his mission was in fact accomplished, and he was pleased. After John's disciples had left, Jesus praised John for his love and trust in God. John, who had no military power, held no government office, and yet even the king was afraid of him. His followers were large in number, his popularity was overwhelming. Jesus said, it was nothing in measure to glorification in God's kingdom, and those who welcome Jesus into their heart will receive their rewards.