Zachaeus, một đại phú, người giầu có vì là trưởng phòng thuế, ước ao được nhìn thấy Đức Kitô nhưng ông lại sợ bị dân chúng chế nhạo. Ông suy nghĩ tìm cách để được trông thấy Ngài từ đàng xa. Tính toán tới lui ông tìm được giải pháp thoả đáng. Ông trốn trên cành cây rậm rạp trên đường Đức Kitô đi ngang và từ đó ông có thể nhìn thấy Ngài. Nơi ông trốn bị bật mí. Đức Kitô đến gần, lên tiếng nói với ông

Zaccaeus xuống ngay, vì hôm nay, Ta muốn cư ngụ nhà ông. c.6

Zacchaeus rất đỗi vui mừng và cũng hết sức kinh ngạc bởi Đức Kitô không những đã biết nơi bí ẩn ông đang lẩn trốn mà còn biết cả tên ông nữa. Khi nghe Đức Kitô nói Ngài muốn đến ngụ nhà người trưởng phòng thuế, đám đông tỏ thái độ bất bình bởi hai lí do. Thứ nhất ông trở nên giầu có bởi gian lận tiền thuế của họ. Hơn nữa Đức Kitô còn đến ngụ tại nhà một người có tội công khai với toàn dân, gian tham tiền thuế. Trái lại, Zacchaeus thì vui mừng tột đỉnh bởi Đức Kitô đã không khiển trách, mà còn đón nhận ông với lòng bác ái vô biên, đến ngụ tại nhà ông, một điều mà có mộng mơ ông cũng không dám nghĩ đến. Đáp lại tấm thịnh tình, lòng đại lượng Đức Kitô dành cho, Zacchaeus công khai tuyến bố với mọi người là ông sẽ dùng phân nửa tài sản hiện có phát thí cho người nghèo và nếu ông có làm thiệt hại ai, ông sẽ đền bù gấp bốn lần C.8. Điều này chứng tỏ Zacchaeus thật lòng thống hối ăn năn. Trước đây ông là người nhỏ bé, nhỏ cả về phương diện thể lí lẫn nhỏ về bác ái, nhưng vai trò ông đóng trong xã hội không nhỏ, ông giữ chức lớn, trưởng sở thuế. Về vóc dáng và địa vị trong xã hội ông không thay đổi nhưng về đức ái thì quả là có thay đổi vượt bậc. Nghèo bác ái bởi nghèo tình người, không thương người nên có làm hại người cũng không cảm thấy có tội. Đức Kitô đã thương ông, khơi lại tình thương người trong ông và tình thương đó sống lại cách mạnh mẽ. Zacchaeus không xưng thú tội nhưng việc làm của ông nói rành mạch, rõ ràng là ông thống hối, ăn năn và vui lòng đền bù thiệt hại ông gây ra. Thống hối thực sự đi chung với việc làm cụ thể. Việc làm cụ thể Zacchaeus làm là từ bỏ phân nửa gia tài kếch xù của mình cho người nghèo, và nếu có làm hại ai, ông vui lòng đền bù gấp bốn lần nhiều hơn điều ông làm thiệt hại. Đền bù gấp bốn lần nhiều hơn luật lúc đó đòi hỏi.

Điều đáng lưu í là đám đông đi theo Đức Kitô một thời gian nhưng không phải tất cả đều rộng lượng với tha nhân. Rõ ràng là trong số đó có người rất bất mãn khi Đức Kitô đến cư ngụ nhà người thu thuế và đồng bàn với họ. Như thế thì đức ái của những người đó cũng không hơn gì đức ái của người thu thuế trước khi ông gặp Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô người thu thuế trở nên con người mới, rộng lượng và yêu tha nhân. Một số rong đám đông chưa có tinh thần đó. Đức Kitô dùng cơ hội này dậy cho họ một bài học về tha thứ. Đám đông từ chối đón nhận Zacchaeus vào cộng đoàn của họ. Đức Kitô không những đã đón nhận ông vào số dân Ngài tuyển chọn, và còn ban cho ông ơn cứu độ, và đây cũng là sứ mạng trần thế của Ngài. Đó là tìm kiếm mang về những con chiên lạc. Đức Kitô nói với đám đông

Hôm nay ơn cứu độ đến với gia đình này, bởi người này cũng là con cái Abraham. Con Người đến để tìm kiếm và cứu những chiên đã mất c.10

Đức Kitô cho đám đông thấy tình thương của Ngài cao vời hơn tội của Zacchaeus và tình thương đó dành cho tất cả những tâm hồn biết thống hối, ăn năn, tìm về con đường công chính Ngài hướng dẫn.

TiengChuong.org

Small in moral

Zacchaeus, filthy rich chief tax collector, wanted to see Jesus, but felt ashamed of being seen by the crowd. He thought hard about it, and came to the solution, that if he climbed a tree, from there he would be able to see Jesus from afar when he passed that way. Zacchaeus' secret location was revealed. Jesus looked up in the tree and called him to come down. He was surprised to learn, that Jesus knew him by name, and also knew of his secret hiding place. Zacchaeus was full of joy when he heard Jesus call him by name. The crowd believed that Zacchaeus was a sinner, because his great wealth was extorted from their annual tax. They was in consternation to learn that Jesus was going to stay at the house of the sinner. Jesus gave Zacchaeus more than he could hope for, merely to view him from afar. Jesus took the initiative, came and stayed at his house. Welcoming Jesus to his house was out of his wishful dream when Jesus called to him:

'Zacchaeus, come down. Hurry, I must stay at your house today' v. 6

In responding to Jesus' calling him; he made a public announcement

'Look, sir, I am going to give half of my property to the poor, and if I have cheated anybody I will pay him back four times the amount' v.8

Zacchaeus made no confession of his sin, but his action spoke louder than words. True repentance causes a change of heart, and that was manifested through concrete actions. He was able to detach half of his wealth, giving it for the poor, and if he had harmed anyone, he would repay four times the amount back to the victims. This was much more generous than the penalty prescribed by rules of the land. He did it, not because of pressure from the crowd, but voluntarily, out of his genuine love for Jesus. Zacchaeus was physically and morally small, but as the chief tax collector, he was big in social status. After meeting Jesus his physical appearance and social status were unchanged, but his heart changed. He was able to show his love for the poor, for his victims and became detached from his own wealth. What surprises us all was the reaction of the crowd. The crowd criticised Jesus and were outraged by His behaviour, because Jesus chose to be in the company of sinners, and dined with them. After Zacchaeus' conversion, the crowd was unable to welcome him back to their community. The crowd had followed Jesus for some time, but there was no evidence to show that their hearts had changed, because they continued to label Zacchaeus, whom Jesus had already forgiven as a sinner. Jesus used the occasion to teach them about his great love for sinners, and also of his saving mission for everyone.

'Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham; for the Son of Man has come to seek out and save what was lost. v.10

Jesus tried to show the crowd that His great love for Zacchaeus was much more powerful than Zacchaeus' sin, and His saving mission was to save the lost ones. Jesus came to care for those in need, and welcomed those rejected by society.