Môn đệ Đức Kitô xin Ngài ban thêm đức tin cho các ông. Không rõ lí do vì sao các ông xin điều trên. Điều chắc chắn là sau khi nghe Đức Kitô nói với các ông phải tha thứ cho anh em khi họ xin tha. Không phải tha một lần mà hàng trăm lần Luca 17,4. Ngay sau đó các ông xin Đức Kitô ban thêm đức tin cho các ông. Có lẽ các môn đệ tin là với một đức tin mạnh mẽ các ông sẽ tránh được nhiều cơn cám dỗ và sẵn sàng hơn trong việc tin theo Đức Kitô và phục vụ dân Ngài.

Tha thứ là điều nói dễ khó làm. Lí thuyết dễ, thực hành khó. Càng khó hơn khi người kia làm cho mình thừa chết, thiếu sống, đứt ruột, tím gan. Nhổ tận gốc rễ cảm xúc đau đớn trong tâm chính là tự giải thoát mình khỏi đau khổ, thoát được ràng buộc của hận thù. Càng suy nghĩ về hận thù càng bị nó dần vật, trở nên nô lệ cho hận thù. Xã hội chúng ta đang sống kêu gọi con người nên xả bỏ hận thù bằng cách giải toả chúng với tâm lí gia chuyên về xúc cảm, hầu tìm giải pháp mang chúng xuống tuyền đài.

Mọi người thợ đều biết, dụng cụ đóng một phần nhỏ, không phải dụng cụ tốt giúp họ làm những kiệt tác để đời, mà chính là tài năng của người thợ. Không phải do đức tin mạnh mà ta có khả năng đạt được những kì công vĩ đại, mà chính là qua ta, Thiên Chúa là Đấng làm những kì công vĩ đại qua đức tin nhỏ bé, yếu đuối của ta. Đức kitô không ban thêm đức tin cho các môn đệ như điều các ông xin. Ngài giải thích cho các ông biết đức tin, dù nhỏ bé bằng hạt cải, yếu đuối, nhưng với lòng tin, tâm tình phó thác cộng với đức khiêm nhường của các môn đệ, các ông thực hiện được nhiều điều vĩ đại cho muôn dân. Kitô hữu chân chính là người trở thành dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Không thể đong đo đức tin, lớn nhỏ, nhiều ít bởi đức tin xuất phát từ lòng mến, tình yêu và phó thác trong Chúa. Khiêm nhường và sẵn sàng trở thành dụng cụ trong tay Chúa là điều cần thiết để phục vụ nước trời. Cuối bài Phúc Âm Đức Kitô giải thích thêm về liên hệ giữa chủ và người làm công. Chủ nhân là người ra lệnh và công nhân là người thi công, làm công việc chủ giao. Hoàn thành công việc tốt đẹp là làm tròn nhiệm vụ của người làm công chân chính. Người làm công không có gì để khoe khoang, nếu có thì người đó hãnh diện về tài năng chủ mình. Bởi chính chủ là người ra kế hoạch cho người công nhân thi hành. Mọi tính toán, khôn ngoan đều đến từ chủ; thợ chỉ thi hành điều chủ hướng dẫn, chỉ bảo. Tin vào Đức Kitô chính là khiêm nhường phục vụ theo hướng dẫn của Ngài. Làm theo điều Ngài hướng dẫn sẽ gặt hái kết quả ngoài sức tưởng. Thánh Luca cho biết thực hành í Chúa sẽ chuyển được cây; thánh Marco 11,22-23 cho biết đức tin chuyển núi, dời non.

Chúng ta thường hay xin Đức Kitô ban thêm đức tin cho chúng ta bởi chúng ta tin là đức tin có sức mạnh biến đổi cuộc sống của chính mình, và cảm hoá người thân. Chúng ta tin đức tin làm những việc trọng đại trong đời và giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong Phúc âm Đức Kitô nói 'đức tin con đã cứu,chữa, con'. Tự đức tin không thể làm phép lạ. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa là Đấng thực hiện điều kì lạ. Người nhận ơn lạ cần có đức tin để Thiên Chúa thực hiện điều kì diệu. Rõ hơn phải hiểu là bởi lòng tin của ta mà Đức Kitô thực hiện điều kì lạ. Đức tin là điều kiện căn bản để nhận ơn lạ.

TiengChuong.org

The power of faith
The disciples of Jesus asked Him to give them more faith. We don't know what caused them to make such a request. We do know that the request was made after Jesus' instruction to them:

'if he wrongs you seven times a day and seven times comes back to you and says, "I am sorry", you must forgive them' Luke 17, 4.

The disciples probably believed, that with more faith, they could be better equipped, or it would help them to carry out Jesus' instructions better. Forgiveness is easier to talk about than do, especially when the bitterness is deep rooted in one's feelings. Uprooting this bitterness from one's heart means self- liberation, setting a person free from self- destruction. When a person continues to focus on his/her bitter feelings, forgiveness is impossible. Our society encourages us to focus on our feelings and thus to find ways to release bitter feelings in a healthy way.

It is not an instrument that makes beautiful workmanship, but rather the instrument in the hands of a master who does the beautiful piece of work. Having faith in Jesus doesn't mean that we do the work ourselves, but rather through us, God works great things. We become an instrument in God's hands. There is no need for Jesus to increase His disciples' faith, but rather their little faith in Him, as small as a mustard seed, is good enough for Jesus, through them, to move the amount of work as large as a mountain. Faith is not measured by its quantity. It is not a matter of how much faith one has, but rather it is one's humility and readiness to be an instrument in God's hands, and that counts. God will do the mighty works through a person who loves and trusts God, even if his/her faith is small and weak. The end of today Gospel's message (v.10) made clear that servants need to do what they must do, and expect nothing in return from their master. Good and faithful servants gave no orders, but faithfully carried out orders from their master. The servants themselves have nothing to be proud of, but rather they are proud about the wisdom of their master, who has given them instructions so that great works have been achieved.

Having faith in Jesus means to serve the Master with humility and obedience. Through our humility and obedience, God will do great things we can never think of. In Luke, faith moves a tree; in Mark 11,22-23 faith moves a mountain. In our prayers, we often pray, that Jesus will increase faith in us. We believe faith brings a certain kind of power, that changes our lives, and the lives of our loved ones. We believe faith works like some forms of antidote to sooth our pains, and infuses our lives with the mystical power to overcome life heavy burdens.

In replying to His disciples' request, Jesus gave them not what they asked for. Instead he explained how faith works. He told them that their little faith in Him is good enough for Him to do great things. It is not the power of our faith that works, but Jesus' power works through our faith. Several occasions in Luke's Gospel, Jesus praised the faith of the people. Faith heals the blind beggar Luke 18,42; faith restored the dead to life Luke 7,9. Our faith makes no miracles but through our faith Jesus performed miracles.