Ai cũng muốn sống vui, sống hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc và đó là điều đáng làm, đáng khuyến khích. Sau ngày làm việc vất vả các quán bia rượu thường quảng cáo giờ hạnh phúc từ giờ này đến giờ này. Đừng lầm, cuộc sống có nhiều niềm vui hơn là bia và thuốc.

Hạnh phúc đến từ những điều tầm thường và những điều vĩ đại. Hạnh phúc đến từ việc chúng ta làm và việc chúng ta không làm. Hạnh phúc đến từ bên ngoài và từ thiên nhiên. Tuần trước tôi đi bệnh viện trị bệnh. Người i tá cho tôi viên thuốc giảm đau, nửa tiếng sau khi uống thuốc tôi cảm thấy rất vui vì cơn đau giảm nhiều. Ngày hôm sau bác sĩ mổ cho tôi xuống thăm và rất vui vì vết mổ tốt đẹp như í ông muốn và ông đã vui. Ông ta nói: 'tôi rất vui, còn anh thế nào?'. Tôi không làm gì cả nhưng chia vui niềm vui của ông. Mấy năm trước đây khi có Oplympic, mỗi lần người lực sĩ Úc đạt huy chương vàng, báo chí, truyền thông cả nước loan và họ chiếu hình ảnh người ta hoan hô, vỗ tay, thét chào, diễn tả niềm vui của người lực sĩ. Rõ ràng thế giới chúng ta đang sống là một thế giới có nhiều niềm vui. Niềm vui đó đến từ vật chất, thành công, gia đình, con cái.

Niềm vui dù lớn, dù nhỏ đều đến rồi lại ra đi. Không ai cầm chân nổi niềm vui. Biết thế nên người ta luôn muốn có thêm của cải, vật chất, danh vọng để luôn có niềm vui. Điều mong muốn này không ai thực hiện được. Sách trong Cựu ước của bài đọc một hôm nay diễn tả niềm vui, và giá trị trần thế thường là hư danh, chúng đến rồi đi. Danh vọng, của cải, vật chất chúng ta hiện đang làm chủ ngày nào đó nó sẽ ra đi. Người này làm chủ một thời gian rồi đến lượt người khác, không ai làm chủ điều gì vĩnh viễn. Bởi danh vọng của cải, vật chất trần thế không tồn tại nên thánh Phaolo khuyên chúng ta nên tìm kiếm những giá trị vững chắc lâu bền. Tìm kiếm giá trị vĩnh cửu nơi trần thế không thấy. Tìm nơi này không thấy thì phải tìm nơi khác. Ngoài trần thế còn nước trời. Nơi đó có rất nhiều giá trị vĩnh cửu bởi đó là nơi Thiên Chúa ngự trị, Đấng là nguồn mạch mọi sự sống. Thánh Phaolô còn cho biết điều kiện duy nhất để tìm kiếm được giá trị, niềm vui vĩnh cửu là từ bỏ các dục vọng. Thánh Phaolô dùng ngôn ngữ của chiến tranh diễn tả điều này khi ngài nói, nếu chúng ta không tiêu diệt chúng, chúng sẽ tiêu diệt hạnh phúc thật chúng ta đang tìm kiếm.

Đức Kitô cho biết rõ, chúng ta không làm chủ ngay cả cuộc sống mình. Khi có người kêu nài Ngài giúp giải quyết sự bất đồng về việc chia gia tài giữa hai anh em. 'Thưa Thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi'. Đức Kitô đáp với anh: 'Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Lc 12,13

Của cải không bảo đảm sự sống thật. Sự sống trường sinh được bảo đảm bởi nguồn sống phát nguồn từ Thiên Chúa. Để sự việc rõ hơn, Đức Kitô kể dụ ngôn và cách suy nghĩ của người nông dân giầu có. Ông ta xây thêm kho lẫm, chất đầy thóc lúa trong đó rồi vui mừng tự tin, từ nay ta có thể thảnh thơi, ăn chơi thoả thích. Đức Kitô kết luận: 'Kẻ khờ, Ngay đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thế thì của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Lc 12,20. Danh vọng, của cải trần thế mang lại niềm hạnh phúc nhất thời, chúng không đủ khả năng bảo đảm sự sống ngay cả đời này và thất bại mang lại sự sống trường sinh.

Hạnh phúc thật đến từ nguồn vui thật. Nguồn vui thật ban sự sống thật. Sự sống thật thế gian không có để ban phát. Sự sống thật đến từ Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền ban sự sống trường sinh bởi Ngài là nguồn sống cho mọi sinh vật trên trần thế, cả trong lẫn ngoài vũ trụ, tất cả đều do Ngài dựng nên và ban cho chúng sự sống.
Chúng ta xin ơn biết hưởng vui cuộc sống đời này và dành thời gian kiếm tìm sự sống vĩnh cửu đời sau.

TiengChuong.org

True Happiness

We all want happiness, and we try hard to get happiness, and it is a right thing to do. Pubs and clubs often advertise happy hours after the end of a working day. Well, there is much more in life for us to enjoy. Happiness comes from both simple and great things. It comes from what we expect, and what we don't expect. It comes from what we do and what we don't do. It comes from outside and from nature. Last week I was in a hospital and was in pain, a nurse gave me a tablet of pain killer and I was happy. The doctor who operated me, saw the wound next day, and he was happy with the results of his hard labour. It happened exactly as he expected it would be. He was happy. He asked would I share his view. Well, I did nothing, the doctor did all the work, and he was happy; me too- Happy. Happiness in this case comes from doing nothing but sharing the greatness of others. A few years ago when the Olympic games was on, every time an Australian athlete won a gold medal, the whole nation was happy to share his/her achievement. Happiness grows when it is shared. It is obvious that happiness comes from this world, and things of this world have a time limit, and happiness they offer also have a time limit. We all know that and that explains why we want more and more.

The first reading taken from the book of Ecclesiastes says that what a person owns is not permanent. This person owns it for sometimes and when the time comes, someone else will own it. St Paul in the second reading to the Colossians tells us that, it is better to look for something more permanent. Things that last forever come not from the wealth of this world, but it comes from above- look for the things that are in heaven- Col 3,2. The one single condition needed for being able to own things that last forever is to renounce evil desires. Paul used the battle's language to tell us, and that there is no compromise in this. If we don't kill evil desires in us; it will truly kill our lasting happiness, the true and everlasting happiness.

There was a man, who asked Jesus to intervene into his domestic problem with his brother, 'Master, tell my brother to give me a share of our inheritance' Lk12,13. Jesus told him that '.... a man's life is not made secure by what he owns, even when he has more than he needs' Lk 12,4.

Our life is made secured by true happiness. Everlasting life offers true happiness, which we are not of this world. The farmer looked for his true happiness on his possession, building more barns to store his crop. Jesus asked the question: 'Fool! This very night the demand will be made for your soul, and this hoard of yours whose will it be then?' v.21. Wealth of this world won't offer everlasting life security.

We pray for the wisdom to find times for both happiness of the present life and also for the life to come.