Đức Kitô, vua nước trời xuống trần gian được đại đa số đón nhận và thiểu số cực lực chống đối. Đón nhận vua nước trời là những nghèo khó, kẻ bị áp bức, bị đối xử bất công, bị hành hạ, coi thường trong xã hội họ đang sống. Họ vui mừng đón nhận Ngài. Hàng hàng, lớp lớp đến lắng nghe, học hỏi và trở thành môn đệ. Họ là số đông nhưng không nắm quyền hành trong tay, số đông của thấp cổ, bé miệng. Họ đón nhận Ngài vì họ mong được giải thoát khỏi ách nô lệ, giã từ giai cấp bần cùng, bị ép buộc phục vụ. Đối nghịch thành phần nghèo hèn là thành phần kiêu căng, nhờ giầu sang, cậy trưởng giả, bám vào trí thức. Họ là thành phần thiểu số, họ cực lực phản đối, chống lại bởi họ có quyền trong tay, có chức, có lực, có kẻ theo hầu và họ thưởng đám đầy tớ này làm công cụ, phục vụ, nghe lời họ sai bảo, tìm cách trước là hạ nhục vua nước trời, Đức Kitô. Nếu số người ủng hộ vẫn đông đảo họ sẽ thi hành cách tàn bạo, đáng khinh bỉ hơn là thủ tiêu Vua nước trời. Họ thủ tiêu bằng cách mượn tay ngoại bang để tay họ khỏi dính máu người khác. Ngoại bang trong trường hợp này là sức mạnh của quân viễn chinh Roma.

Dù đón nhận hay chống đối cả hai nhóm nghèo, giầu đều hiểu sai í nghĩa phục vụ Vua nước trời giảng dậy.

Thứ nhất, Ngài không đến làm chính trị bởi nước của Ngài không thuộc về trần thế. Ngài không tổ chức đội quân, cảnh sát hay ngấm ngầm cộng tác với côn đồ. Môn đệ của Ngài được học về yêu tha nhân, tha thứ nếu lỡ có tránh tranh chấp. Trong mọi hoàn cảnh luôn tìm cách giúp đỡ, không phân biệt mầu da, thành phần, giai cấp. Ngài đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi của chính họ, và tội lỗi của xã hội họ đang sống. Để khỏi chết muôn đời do tội lỗi gây ra, Ngài ban cho họ sự sống trường sinh. Tất cả những ai đón nhận với tâm tình đó đều được hưởng nước trời, sau khi họ hoàn thành cuộc lữ hành trần thế. Thành phần chống đối khởi đầu bằng việc ghen tị. Đám đông khen ngợi, ca tụng Vua nước trời khiến họ bực mình, ghen ghét. Đổ thêm dầu vào lửa là do giáo huấn của Ngài. Giáo huấn ngài hướng dẫn, kêu gọi sống công chính; nghịch điều nhóm lãnh đạo đang làm. Ngài kêu gọi tha thứ; chạm phải điều nhóm lãnh đạo chủ trương trả thù, tiêu diệt thành phần không chung chủ trương với họ. Ngài kêu gọi sống bình đẳng; trái với chủ trương giai cấp cai trị và bị cai trị. Vì những lí do trên mà họ quyết tâm chống lại. Bởi sống theo Ngài là họ mất quyền cai trị, quyền được ăn, được nói, được trọng vọng nơi công chúng. Điều này cho thấy giáo huấn của Vua nước trời không có gì sai. Giáo huấn này bị chống đối bởi nhóm thống trị đặt quyền lợi cá nhân trên công chúng. Họ không thể giết Vua nước trời vì giáo huấn của Ngài. Nhóm thống trị ghép cho Vua nước trời tội làm loạn, tụ tập đám đông chống lại nhóm lãnh đạo, tội phản nghịch xử tử hình.

Thứ hai, cả hai nhóm đều không hiểu Vua nước trời đến không phải để tỏ uy quyền mà để phục vụ và cứu chuộc. Vì hiểu lầm như thế nên khi xét xử Ngài họ luôn kêu Ngài là 'vua' theo nghĩa nhục mạ, xỉ nhục hơn là kính trọng. Ba nhóm người đại diện cho xã hội đều kêu gọi Vua nước trời tỏ quyền năng ra nhưng Ngài từ chối. Nhóm lãnh đạo các tôn giáo đứng từ xa nhìn khinh bỉ. Họ nói với nhau: 'Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu hắn thật là ĐẤng Kitô.' Lk 23,35. Gần Ngài hơn, dưới chân thập tự, nhóm lính nghe Ngài kêu khát. Chúng lấy dấm đưa cho và nói 'Nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi'. c. 37. Gần hơn cả là tên trộm bị treo trên thập giá, lên tiếng 'Ông không phải là Đấng Kitô sao? hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi nữa c. 39'. Cả ba nhóm đều muốn Vua nước trời tỏ uy quyền. Vua nước trời đến để hoà giải, tha thứ nên Vua nước trời lên tiếng xin tha cho mọi người 'Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm c. 34'. Tất cả đều muốn được cứu nhưng họ muốn Vua nước trời cứu theo phong cách của họ. Có nghĩa là biểu diễn uy quyền bằng cách tự xuống khỏi thập giá. Vua nước trời muốn cứu họ theo phong cách của Ngài, không phải cách của họ, vì thế họ từ chối.

Không phải tất cả đều từ chối giáo huấn của Vua nước trời. Trong cơn cùng cực một trong hai tên trộm nhận ra điều đó và anh ta đã nói với Vua nước trời. 'Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi c.43' . Vua nước trời hứa với anh ta 'Ngay hôm nay anh sẽ ở thiên đàng với Tôi c.43b'.

Sau khi Ngài tắt thở một số chứng kiến cảnh bất thường của đất trời liền đấm ngực ăn năn, thống hối. Người đầu tiên là thủ lãnh nhóm hành hình ông ta đấm ngực nói 'Người này đích thực là người công chính' c.47b. Đám đông cũng âm thầm ra về, không còn vung tay đả kích như trước.

'Ngay hôm nay anh sẽ ở thiên đàng với Tôi' chính là sứ mạng trần thế của Vua nước trời. Mục đích của Ngài đến trần gian là ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận và tin vào Ngài.

TiengChuong.org

Introduction

For centuries kings and the royal family members run the country; today the title remains a symbol of the pass glory. We may question the validity of the Feast Christ the King of the universe. The kingdom that Jesus offers is everybody dream to have. His kingship is not to lord over others, but rather to serve, providing service and be with the underprivileged. We are called to serve others as our Lord, Jesus once declared 'I come to serve, not to be served'. Natural world's richness comes from the mother earth; Richness in God's kingdom comes from Jesus' heart which provides peace for our heart, justice for all and love embraces everyone. It is what we today celebrate.

Servant King

The poor welcomed Jesus' concept servant-king, but the powerful rejected it. The poor, the underprivileged and the marginalized flocked in to hear, and praise his teaching and wisdom. They wanted him to be their king, hoping he would liberate them from the mighty power of the Roman Empire. They were certain that he was their leader, and they were right. Jesus' mission was to lead them, not to liberate them from any political power, but to set them free from the power of darkness, and reward them with eternal life. The powerful and the learned hated Jesus out of jealousy, because he was popular among the people. They rejected his teaching, and criticised those who praised him. The problem was fuelled and spread further, when Jesus criticized their religious practices. The religious leaders united to eliminate him. To be sure to have an upper hand, they made up two plans: Plan A used their own power, and plan B used the Roman's. For plan A, they set up traps, hoping to catch him off guard on the ground of blasphemy against God, or showing disrespect for sacred traditions. If plan A failed, then plan B would be more certain. They employed the power of the Romans to carry it out. They labelled Jesus as a revolutionary, promoting an uprising against the Roman Empire. Jesus would certainly be arrested and executed by the Romans.

For any earthly king, once a person was elevated to be a member of a royal family, that person received a title and the title entails privileges accordingly for life enjoyment. Jesus' concept of a servant - king was foreign for them. Jesus told his apostles that:

'The Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many' Mat 20,28

Jesus' opponents could not share this teaching. For them, title, power and privilege are inseparable. Different classes of people challenged Jesus to show his power by coming down from the cross for them to believe. The leaders stood from afar and mocked him. 'Let him save himself if he is the Christ of God v.35. Under his cross were the soldiers who taunted him saying. 'They mocked him and offered him vinegar. 'Next to him was the criminal who abused him saying 'save yourself and save us as well'. v.39. They all addressed him 'king' but not to share his kingship's concept. They failed to understand his teaching. Jesus didn't abandon them but prayed for them, 'Father, forgive them; they do not know what they are doing' Lk 23, 34. Jesus' mission was to save. They wanted Jesus to save them, not by his way, but by their way, and that was by he himself coming down from the cross. To reject his kingship they nailed both him and his teaching on the cross. The sign 'King of the Jews' hung above his head, said it all. Jesus demonstrated his way of saving was giving hope for the hopeless. He promised the repentant thief: 'Today, you will be with me in paradise.' v.43. That is his mission- giving eternal life. After his death; his concept of servant-king unfolded when the centurion confessed, 'This was a great and good man' and the crowd went home beating their breasts. Lk 23, 48-49.

True followers of Jesus need not be nailed on the cross, but must carry their own cross, and help others in finding their purpose in life.