30/04: Chiêu Hồn Bóng Quế

Ngày cùng tận tháng tư, Ất Mão
Trang sử buồn, chồn cáo nghênh ngang
Từ nay lịch sử sang trang
Tháng tư buồn thảm lệ tràn ướt mi.

Ngoài đường phố xuân thì vụt tắt
Chỉ còn màu tím ngắt tang thương
Tân thanh tấu khúc đoạn trường
Vành tang chít vội, khôn lường niềm đau.

Từ ngày đó nhịp cầu đứt đoạn
Bao chiến binh hoạn nạn tràn lan
Núi rừng Việt Bắc thênh thang
Đèo heo hút gió, chung thân mỏi mòn.

Trong ngục tối bao hồn chiến sĩ
Chết trơ xương, sinh ký tử quy
Rừng thiêng nước độc chôn vùi
Chập chùng mộ chí xanh rì đồi nương

Ngoài biển cả cuồng phong bão tố
Thuyền vượt biên, vô số cô hồn
Hồn ma bóng quế chập chờn
Biển Đông vùi xác tủi hờn biệt ly.

Ngày tận số chỉ vì phương bắc
Đem hận thù reo rắc khắp nơi
Người ta trả oán thù đời
Từ nam chí bắc, biển khơi chập chùng.

Thơ song thất, tâm nhang thắp cháy
Tấm lòng thành cúi lạy vong linh
Lâm râm tụng niệm Tâm kinh
Từ nay xin thoát tội tình bến mê.

Lê Đình Thông