Theo một cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ, những người Công Giáo tham dự Thánh lễ Latinh kiểu Truyền thống (Traditional Latin Mass) thì kiên vững giáo huấn của Giáo Hội nhiều hơn so với những người tham dự Thánh Lễ Cách Tân (Novus Ordo Mass).

Một cuộc nghiên cứu do Cha Donald Kloster chủ trì đã so sánh người Công Giáo tham dự Thánh lễ Truyền Thống với kết quả khảo sát trước đây về người Công Giáo nói chung (mà phần lớn trong số họ tham dự Thánh lễ Cách Tân).

Nhóm tác giả nghiên cứu nhận thấy rằng, có 99% người Công Giáo đi Lễ Truyền Thống tuân thủ bổn phận dự lễ hàng tuần, trong khi đó chỉ có 22% người đi Lễ Cách Tân tuân thủ.

Bên cạnh đó, 98% người đi lễ Truyền Thống có xưng tội ít nhất mỗi năm một lần, so với 25% người bên nhóm đi Lễ Cách Tân.

Cuộc khảo sát còn cho thấy những người đi Lễ Truyền Thống cũng thao thức đồng cảm nhiều với giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề luân lý. Chỉ có 2% trong số này chấp thuận biện pháp tránh thai, 1% chấp thuận phá thai và 2% ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Ngược lại, cuộc khảo sát cho biết có đến 89% người đi Lễ Cách Tân chấp thuận việc tránh thai, 51% ủng hộ phá thai và 67% ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Cha Kloster nói rằng qua hơn 20 năm cử hành cả hai nghi lễ Rôma nói trên (tức là kiểu Truyền Thống và kiểu Cách Tân), ngài đã nhận ra sự khác biệt giữa hai nhóm tín hữu.

Theo ngài, cuộc khảo sát cho thấy sự khác biệt đáng lưu ý giữa những người Công Giáo đi Lễ Truyền Thống với những người đi Lễ Cách Tân. Các khác biệt này là rất lớn khi so sánh về đức tin, thói quen đi đến nhà thờ, sự hào phóng về dâng cúng và tỷ lệ sinh đẻ.

Phụ nữ đi lễ Truyền Thống có tỷ lệ sinh là 3.6 so với 2.3 phụ nữ bên nhóm đi lễ Cách Tân.

“Quan trọng nhất là các gia đình đi lễ Truyến Thống thì có quy mô đông đúc hơn gần 60%”. Theo Cha Froster thì điều này sẽ chuyển dịch về nhân khẩu học trong Giáo hội.

Những người đi lễ Truyền Thống đã dâng cúng gấp 5 lần khi nhà thờ lạc quyên, cho thấy họ đã rộng tay nhiều hơn so với những người đi lễ Cách Tân.

Người Công Giáo đi lễ Truyền Thống chu toàn bổn phận mỗi ngày Chúa Nhật gấp 4.5 lần so với anh chị em đồng đạo đi lễ Cách Tân. Điều này thể hiện rằng họ có một sự gắn kết sâu sắc với đức tin. Hầu như những ai chu toàn bổn phận dự lễ Chúa Nhật là những người Công Giáo rất yêu mến đức tin và khó mà tưởng tượng rằng họ sẽ mất đi hồng ân của ngày Chúa Nhật. (Catholic Herald, 27/2/2019)

Chúthích: Sau Công Đồng Vaticanô II, Sách Lễ Rôma với Nghi thức Cách Tân (Novus Ordo) đã được Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành hồi năm 1970, cho phép việc cử hành phụng vụ Thánh Lễ bằng các ngôn ngữ điạ phương thay vì hoàn toàn bằng tiếng Latinh (như Nghi Lễ Tridentine trước đây). Nghi thức mới này đã được áp dụng trong phụng vụ của Giáo Hội khắp nơi trên thế giới kể từ thời điểm đó.

(Nguồn: https://catholicherald.co.uk/news/2019/02/27/traditional-latin-mass-attendees-more-devout-and-orthodox-study-says/)

Chân Phương