Trong bài Dal cardinale Müller un “Manifesto della fede” per la Chiesa d’oggi - “Tuyên Ngôn Đức Tin cho Giáo Hội ngày nay từ Hồng Y Müller”, đăng trên tờ L’Esspresso ở Ý hôm 9 tháng Hai, ký giả Sandro Magister có bài nhận định sau:

“Credo del Popolo di Dio” – “Kinh Tin Kính dành cho dân Chúa” – của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục được công bố vào năm 1968 có thể coi là tiền thân của “Manifesto della fede” – “Tuyên Ngôn Đức Tin” – mà Đức Hồng Y Müller vừa công bố ngày hôm nay trên toàn thế giới.

Vào thời điểm đó, cũng như bây giờ, Giáo hội đang ở trong một cơn bão tố và chính đức tin của Giáo hội đang bị dao động mạnh. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cảm thấy bổn phận của mình là tái khẳng định các trụ cột của đạo lý Giáo hội. Hôm nay, người đưa ra chứng từ công khai về đức tin này là một vị Hồng Y, người đã từng là tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin từ năm 2012 đến 2017.

Đức Hồng Y Müller quyết định thực hiện bước này trước sự thúc đẩy từ các yêu cầu của “nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công Giáo”, đang lo ngại về “sự hoang mang ngày càng lan rộng trong giáo huấn về đức tin”.

Nếu như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã dùng Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicê làm khung cho “Credo del Popolo di Dio” thì Đức Hồng Y Müller đã phác thảo bản “Manifesto della fede” của ngài trên Sách Giáo Lý Công Giáo với đầy các con số trong ngoặc đơn để người đọc tham chiếu văn bản được đề cập đến.

Ngay từ đầu, Giáo hội đã thấy mình bị đặt vào giữa những thử thách tận nền tảng của đức tin, như Tông đồ Phaolô đã viết cho Ti-mô-thêô (2 Tm 4: 3-5): “sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.”

Với Tuyên Ngôn này, Đức Hồng Y Müller đã thực hiện trách vụ Thánh Phaolô ủy thác cho đồ đệ của mình.


Source:L’Esspresso