ĐÓN MÙA GIÁNG SINH
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Con quỳ lạy Chúa Ngôi Hai
Cho con biết sống trọn đời yêu thương..
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)