CHÀO ĐÓN MÙA GIÁNG SINH
Ảnh của Diệp Hải Dung
(Hình chụp tại St Mary Cathedral Sydney)

Chuông giáo đường lại đổ
Thêm một mùa Giáng sinh
Đức Ki Tô xuống thế
Gánh tội cho thế nhân..
(Trích thơ của Hồng Vinh)