12. ĐA NHÂN ĐA THỦ
Đời nhà Minh, lúc Nghiêm Tùng chấp chánh, thì ở kinh thành xuất hiện một con vật rất quái dị, mọc rất nhiều mắt và rất nhiều tay, hoàng đế bèn hỏi các đại thần của triều đình nó là con gì, nhưng không có một ai biết được nó.
Vương Nguyên Mỹ lúc đó làm quan ở bộ lang nói với mọi người:
- “Mọi người không động não để suy nghĩ xem sao, đây là chuyện rõ ràng dễ thấy.”
Có người hỏi tại sao, họ Vương trả lời:
- “Mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào thì nhắm vào ai chứ ?” (ám chỉ gian tướng Nghiêm Tùng)
(Thanh Ngôn)
Suy tư 12:
Kẻ gian ác mà được quyền hành thì đúng là hùm thêm cánh, và không phải là người dân không biết chuyện, họ biết nhưng không dám nói hoặc không thèm nói, bởi vì hùm thêm cánh (nếu có thật) là loài yêu tinh, mà yêu tinh thì làm gì có lương tri của con người...
Ở đời, cái mà làm cho con người ta dễ ra hư đốn thậm tệ chính là quyền hành, bởi vì đó chính là bản chất thích thống trị của con người, thích thống trị tức là kiêu căng, do đó mà không lạ gì Đức Chúa Giê-su đã xuống thế làm người sinh trong cảnh khó nghèo để trở nên người hèn mọn nhất của nhân loại, để làm gì vậy, thưa là để tiêu diệt sự kiêu ngạo nơi mỗi người chúng ta.
Do đó, người Ki-tô hữu nếu có quyền hành thì họ xử sự quyền hành như tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su đã dạy: làm lớn thì phải phục vụ mọi người. Bởi vì khi phục vụ chính là lúc họ được nhấc lên và trở thành niềm hy vọng cho tha nhân, nhất là những người cùng khốn, những người bị áp bức.
Phục vụ trong khiêm tốn là châm ngôn của các thánh và cũng là của những người muốn nên thánh vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info