Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Chính thống tuần trước, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople khẳng định rằng ngài, với tư cách là Thượng Phụ Đại Kết, có thẩm quyền phê chuẩn việc ban cấp quy chế tự trị cho Giáo hội Chính thống Ukarine.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa cảnh báo rằng nếu Constantinople đưa ra quyết định cấp quyền tự trị cho Giáo hội Chính thống Ukraine, quyết định này “sẽ chỉ được chấp nhận bởi một số ít những kẻ hô hào ly giáo, đồng thời chủ trương ly giáo sẽ được hợp pháp hoá.”

Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô, trong diễn từ của ngài tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 31 tháng 8 với các vị giám mục Chính thống giáo, nói rằng cuộc vận động đòi quyền tự trị của người Ukraine không phải là một diễn biến mới mẻ gì. Ngược lại, ngài nói, Giáo hội Chính thống ở Kiev - được thành lập trước Giáo hội Chính thống ở Mạc Tư Khoa — thường xuyên kêu đòi cho được tự trị.

Ngài nói:

“Chính Thống Giáo Ukraine đã có từ lâu trước khi Tòa Thượng Phụ Kiev /ˈkij-ɛf/ được dời đến Mạc Tư Khoa vào đầu thế kỷ 14 mà không có phép về giáo luật của Giáo Hội Mẹ. Từ đó đã có những nỗ lực không mệt mỏi về phía các anh em người Kiev của chúng ta để giành độc lập khỏi sự kiểm soát của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.”

Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô nói rằng không có biến cố lịch sử nào của Giáo hội Chính thống ở Ukraine “có thể biện minh cho bất kỳ sự can thiệp nào của Giáo hội tại Nga.” Ngài nói thêm rằng “Nga, là nước phải chịu trách nhiệm cho tình hình đau khổ hiện nay ở Ukraine, vì thế không thể đứng ra giải quyết vấn đề này. Do đó, ngài nhấn mạnh rằng: “Thượng Phụ Đại kết đã chủ động giải quyết vấn đề này.”

Phát biểu tại Mạc Tư Khoa, Đức Tổng Giám Mục Hilarion, phát ngôn nhân chính thức cho Giáo hội Chính thống Nga, cảnh báo rằng nếu Constantinople công nhận một Giáo hội Chính thống Ukarine tự trị, thì “điều này sẽ gây ra chia rẽ trong toàn bộ thế giới Chính thống.” Ngài nói rằng các tín hữu Chính Thống ở Ukraine sẽ phản đối việc ban cấp tư cách tự trị này.


Source: Catholic World News - Orthodox Patriarch explains bid for Ukrainian autonomy