Trích thuật nguồn tin của Romfea, trang tin điện tử tiếng Anh Orthodox Christianity cho biết Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô sẽ sớm cho phép các linh mục được tái hôn. Một tài liệu chính thức sẽ được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô công bố trong đó nêu một cách chi tiết các điều kiện để các linh mục có thể được phép kết hôn lần thứ hai.

Theo tài liệu này, chỉ những linh mục góa bụa, tức là người vợ đã qua đời mới được phép tái hôn, trong khi các linh mục có ý định có một cuộc hôn nhân thứ hai bằng cách rẫy bỏ người vợ mình sẽ không được phép làm như vậy.


Source: Orthodox Christianity - Slovakia’s newest martyr is example for young people, says cardinal