Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Colorado thực hiện Chương Trình Lần Chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.

Do tình hình đất nước Việt Nam hiện nay đang có nhiều biến động, căng thẳng… Để chia sẻ những khó khăn với đồng bào tại quê nhà, trong Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 2018, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Wheat Ridge – Colorado đã bắt đầu Chương Trình Lần Chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.

Giáo xứ kêu gọi giáo dân không phân biệt già trẻ, nam nữ nhiệt tình tham gia Chương trình, dùng Tràng Chuỗi Mân Côi dâng đất nước và dân tộc Việt Nam lên Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, hy vọng một ngày mai tươi sáng, an lành sẽ đến trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Để giúp Giáo xứ thống kê số Chuỗi đã đọc, sau khi Lần một chuỗi Mân Côi 50 kinh Kính mừng, giáo dân sẽ lấy 1 phiếu in hình Bản đồ Việt Nam bỏ vào Hộp kiếng. Giáo xứ sẽ đếm số phiếu và thông báo cho giáo dân biết mỗi tuần.

Được biết Chương trình sẽ kết thúc vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 2018.

Micae Trần Hữu Phùng