77. KHÔNG HỢP THỜI
Một ngày nọ sau khi Tô Đông Pha bãi triều, về nhà ăn uống xong thì vừa đi chậm chậm vừa xoa xoa cái bụng, nhìn thấy bọn phục dịch bèn nói:
- “Tụi bây có biết trong bụng ta có những gì không ?”
Một đứa tớ gái trả lời:
- “Đó là một bụng văn chương.”
Tô Đông Pha lắc đầu, lại có người nói:
- “Bụng đầy những lời nói hay giỏi”.
Tô Đông Pha vẫn lắc đầu, có tên phục dịch là Triều Vân nói:
- “Con nhìn trong bụng của ngài là cái bụng không hợp thời ạ.”
Tô Đông Pha nghe xong vỗ bụng cười mãi không thôi.
(Tô Trường Công Ngoại kí)

Suy tư 77:
Cái khó chịu nhất của người có tâm hồn hiểu biết là “thấy chuyện làm sai trái của người có quyền thế mà mình không được phép có ý kiến”, bởi vì “cái bụng không hợp thời” của họ sẽ làm cho người có quyền thế hoặc người ỷ vào quyền thế mất ăn mất ngủ...
Cái khó chịu tiếp theo là của những người có tâm hồn kiêu ngạo, họ có “cái bụng không hợp thời”, cho nên họ rất khó chịu khi có người tài giỏi hơn mình làm việc được mọi người khen, và họ thường cảm thấy tâm hồn không được bình an vì sự ghen ghét tràn ngập trong tâm hồn của họ.
Người hiểu biết và người kiêu ngạo đều có “cái bụng không hợp thời” nhưng lại khác nhau.
Người hiểu biết vì công lý và vì ích lợi của mọi người mà có “cái bụng không hợp thời”, còn người kiêu ngạo vì ích kỷ và vì quyền lợi cá nhân mà có “cái bụng không hợp thời”.
Ki-tô hữu là những người có một cái bụng rất hợp thời vì họ biết ứng dụng Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của mọi thời đại, họ uốn nắn cuộc sống của họ cho phù hợp với hoàn cảnh mà không đánh mất đức tin, cũng như không gây cớ vấp phạm cho người khác, bởi vì cái bụng của họ chứa đầy tinh thần phục vụ và yêu thương của Phúc Âm ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info