(Vatican News) Trong bài huấn dụ vào Thánh Lễ sáng nay, ngày 15 tháng Năm tại nhà nguyện Santa Marta, ĐGH Phanxicô đã nói rằng ngài cầu nguyện cho tất cả giám mục biết noi gương Thánh Phao-lô Tông Đồ với sự vâng phục Chúa Thánh Thần và tình yêu dành cho đoàn chiên của mình.

ĐGH đã suy tư và chú trọng vào bài đọc hôm nay trích từ sách Tông Đồ Công Vụ nơi Thánh Phao-lô “bị Chúa Thánh Thần bắt buộc” rời Hội Thánh ở Ê-phê-xô để về Giê-ru-sa-lem. “Đây là một động thái quyết định, một động thái chạm tới trái tim. Nó cũng là một động thái chỉ cho chúng ta con đường của mỗi giám mục khi đến lúc ra đi hay bước xuống.”

Thánh Phao-lô xét lương tâm của mình.

Nhắc lại câu chuyện thánh kinh về việc Thánh Phao-lô đã triệu tập các kỳ mục trong Hội Thánh tại Ê-phê-xô để từ biệt họ, ĐGH Phanxicô đã chú ý đến việc Thánh Tông Đồ làm một cuộc xét hỏi lương tâm của ngài, nói với các kỳ mục về những gì ngài đã làm cho cộng đồng và để họ phán xét công việc của ngài. Thánh Phao-lô dường như “có một chút hãnh diện”, nhưng thực ra là “ ngài khách quan.” Ngài chỉ khoe khoang về hai điều: “Tội lỗi riêng của ngài và Thánh Giá của Đức Kitô đã cứu rỗi ngài.”

Tông Đồ lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Mô tả việc Thánh Phao-lô cảm thấy “bị Thánh Thần bắt buộc” để đi Giê-ru-sa-lem, ĐGH Phanxicô nói rằng: “Đây là kinh nghiệm của vị tông đồ, của vị giám mục, người có thể biện phân Thần Khí, có thể suy tư để biết khi nào Thần Khí của Thiên Chúa nói với ngài và biết làm sao để tự bảo vệ mình khi tiếng nói ấy bởi thần dữ của thế gian.”

ĐGH nói rằng, cũng trong cách ấy Thánh Phao-lô biết “mình đang đi vào những thử thách, đi vào con đường thánh giá và điều này nhắc nhở chúng ta về cuộc đi vào thành Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su.”

Thánh Tông Đồ “đã vâng phục để dâng mình cho Thiên Chúa.” Điều này (ý chỉ) bị Chúa Thần Thần bắt buộc. Giám mục luôn luôn tiến về phía trước nhưng cậy dựa vào Chúa Thánh Thần. Đó là Phao-lô.

Cuộc chia tay của ngài: trông chừng đàn chiên.

ĐGH nhắc đến những lời từ biệt của Thánh Phao-lô rằng trong sự đau đớn nhớ thương của những người hiện diện đưa tiễn, thánh nhân đã khuyên họ trong một di chúc, không như di chúc kiểu thế gian là “để lại những vật dụng cho người này hay cho người khác.”

Tình yêu vĩ đại của Thánh Phao-lô “là Đức Kitô. Thứ đến là tình yêu của ngài dành cho đoàn chiên. Chăm sóc cho nhau và cho toàn thể đoàn chiên. Tiếp tục canh chừng đoàn chiên: Làm giám mục là để chăm sóc đoàn chiên, chứ không phải để thăng tiến trong sự nghiệp giáo sĩ của mình”

Di chúc của Thánh Phao-lô.

ĐGH Phanxicô lưu ý rằng Thánh Phao-lô tín thác các kỳ lão trong Thiên Chúa để Thiên Chúa chăm sóc họ và nhấn mạnh rằng Thánh Tông Đồ không có ước muốn gì về tiền của hay vàng bạc cho ngài. ĐGH mô tả di chúc của Thánh Phao-lô là một “chứng tá, cũng như một lời công bố và là một thách đố.” Đây không phải là di chúc mang tính trần gian vì thánh nhân chẳng có gì để lại cho người khác, “duy chỉ có hồng ân Thiên Chúa, lòng dũng cảm tông đồ của ngài, sự mặc khải của Đức Kitô Giê-su và ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho ngài.”

ĐGH nghĩ về giờ của ngài sẽ tới.

“Khi đọc những điều này, cha nghĩ về bản thân mình vì “cha cũng là một giám mục và sẽ có ngày cũng phải ra đi hay bước xuống.”

Ngài kết thúc bài giảng với lời nguyện: “Cha nghĩ về tất cả các giám mục. Xin Chúa ban cho tất cả chúng tôi được ơn để có thể ra đi hay bước xuống như Thánh Phao-lô với cùng Thần Khí đó, cùng sức mạnh đó và cùng tình yêu vĩ đại đó dành cho Đức Kitô Giê-su và đức tin đó nơi Chúa Thánh Thần.”

.
Source: Vatican News Pope at Mass: Be bishops for your flock, not for your career