70. CÓ KHÔNG TAI
Dân gian thường gọi người Dương Châu là “không có tai”.
Một hôm, người Dương Châu là Lục Nguyên Tùng cùng với Ô Tá Khanh người Đan Đồ gặp nhau, Lục Nguyên Tùng hỏi Ô Tá Khanh tên họ là gì, Ô Tá Khanh trả lời: “Họ Ô”.
Lục Nguyên Tùng lại hỏi:
- “Ô ﹝烏﹞(1) là con rùa phải không ?”
Ô Tá Khanh luôn miệng nói:
- “Là Ô ﹝鄔﹞ (2) có tai ấy mà.”
(Lộ thư)

Suy tư 70:
Chữ tiếng Hoa thật đúng là rắc rối, thiếu hoặc khác đi một nét hoặc một bộ thì ý nghĩa khác xa nhau như...trời và đất, mặc dù đọc giống nhau, người ta nói đồng âm khác nghĩa là như thế.
Trong chữ nghĩa (chữ Hoa) có “bộ tai” hay không có “bộ tai” thì đều quan trọng như nhau, thì huống chi là con người ? Người không có tai thì không thể nghe được, người có tai mà chỉ thích nghe những lời nói xấu của người khác, thích nghe những lời nói tục tỉu dơ bẩn thì cũng giống như không có tai vậy.
Không ai có lỗ tai để nghe được những lời than van trách móc, những lời hối hận của tội nhân, những lời ăn năn và lo buồn của hối nhân cho bằng lỗ tai của các linh mục, các ngài nghe không phải để nghe mà chơi hoặc nghe để mà nghe, nhưng các ngài nghe để chẩn đoán “bệnh linh hồn” cho hối nhân, nghe để làm cho họ trở nên con người tốt đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
Có người nghe Lời Chúa tai bên này và quên ngay ở lỗ tai bên kia, có người nghe được lời tâm sự của người anh em thì cười và chế giễu cho là vớ vẩn, lại có người nghe được những lời khuyên bảo chí tình của người khác, nhưng lại nói rằng đó là lời khuyên của đàn bà con nít không thèm nghe...
Lỗ tai của con người khác với lỗ tai của con vật ở chỗ: con người biết nghe lời hay của Thiên Chúa, còn con vật thì không, nhưng nếu “những hòn đá sẽ kêu lên để chúc tụng Thiên Chúa” được, thì các con vật cũng sẽ kiện cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa là chúng rất muốn nghe lời của Ngài mà không được, còn chúng ta được nghe mà lại không thèm nghe lời của Chúa, lúc đó thì sao nhỉ ?
Thưa, chắc chắn là đau đớn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 (hay gọi là 911) tại nước Mỹ, đau khổ hận thù đó chính là hỏa ngục vậy !

(1) 烏đọc là “u” là con quạ, tiếng Hán Việt là Ô, “烏龜u quây” nghĩa là con rùa.
(2) 鄔cũng đọc là “u”, tiếng Hán Việt cũng là Ô, phía bên phải có bộ 阝giống cái tai người, là họ 鄔.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info