(Vatican News) Hôm nay Thứ Bẩy ngày 5 tháng Năm, ĐGH Phanxicô đã cùng gặp gỡ các đại diện của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm phong trào hiện diện tại Roma.

“Chỉ có Giáo Hội biết từ bỏ thế gian mới loan báo Thiên Chúa một cách tốt đẹp. Chỉ có Giáo Hội biết thoát khỏi quyền lực và tiền bạc, thoát khỏi chủ nghĩa háo thắng và giáo sĩ trị, mới làm chứng một cách đáng tin cậy rằng Đức Kitô giải phóng con người.” ĐGH đã có những lời khích lệ như trên, dành cho khoảng trên 150,000 đại diện của phong trào Con Đường Tân Dư Tòng đến từ 135 quốc gia, quy tụ về khuôn viên Đại Học “Tor Vergata”, nằm ở ngoại ô thành Roma để tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong trào hiện diện tại Roma.

Được khởi xướng tại Madrid vào năm 1964 do một giáo dân người Tân Ban Nha là nghê sĩ Kiko Arguello, Con Đường Tân Dự Tòng nhằm hình thành những nhóm Kitô hữu trước và sau khi rửa tội, dựa theo Lời Chúa, Phép Thánh Thể và Công Đồng Kitô Hữu.

Con Đường liên kết với các gia đình mà qua những chứng tá và đời sống phục vụ của họ, để cùng thiết lập sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo trong nhiều quốc gia mà nơi đó Giáo Hội vắng mặt hay quá nhỏ, hoặc phục hồi và tăng cường sự hiện diện của cộng đồng Công Giáo trong những vùng khó khăn hay quá thiên về thế tục.

Vào cuối buổi gặp gỡ, ĐGH đã sai 34 vị trưởng nhóm truyền giáo mới “mission ad gentes” đi loan báo Tin Mừng cho các miền khác nhau trên thế giới và 25 cộng đoàn khác nữa tới các giáo xứ trong giáo phận Roma.

Hãy ra đi.

ĐGH nhấn mạnh đến lệnh truyền của Chúa Giê-su là “ hãy ra đi” khi Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Ngài nói rằng khi một nhà truyền giáo ra đi, người ấy mang theo mình “ chỉ có túi tín thác” nơi Chúa Giê-su khó nghèo, Đấng không có chỗ để dựa đầu.

ĐGH nói với thành viên của Con Đường rằng “Để ra đi, các con phải nhẹ tênh. Để loan báo, cần phải từ bỏ. Ngài nhấn mạnh đến một trái tim không vướng bận rộng mở và trở nên sẵn sàng cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Một người biết từ bỏ những thứ tạm bợ vì tình yêu sẽ ôm trọn kho tàng tự do vĩ đại.

Cùng nhau bước đi.

ĐGH Phanxicô cũng lưu ý đến hình thức số nhiều trong lệnh truyền “hãy ra đi”, rằng một “nhà truyền giáo trọn vẹn” không chỉ đi một mình, nhưng “cùng nhau bước đi”.Ngài nói rằng đây là một nghệ thuật vì nó ám chỉ cùng bước đi với nhau mà không cách ly chính mình cũng như không áp đặt hướng đi của người khác. “Kết hợp, như trong Giáo Hội, với các cha sở, với tất cả anh chị em khác mà không tách ra đi trước và không than trách những người đi quá chậm phía sau.”

Tạo bầu khí khi gia đình, rao giảng, chứng tá.

Lệnh truyền của Chúa Kitô về việc “làm cho người khác trở thành môn đệ” thì hoàn toàn khác với năng động của chủ nghĩa cải đạo. Đó chính là sự chia sẻ cuộc gặp gỡ của chính mình với Chúa Kitô và đã làm cho cuộc đời mình thay đổi. ĐGH nhấn mạnh rằng điểm chính của nhiệm vụ này là làm chứng rằng Thiên Chúa yêu chúng ta.

Ngài kêu gọi các thành viên của Con Đường Tân Dự Tòng đừng dùng lý luận để thuyết phục, nhưng là một cuộc sống thu hút, không phải là khả năng áp đặt, nhưng là lòng can đảm phục vụ.

ĐGH nhắc nhở họ về ơn gọi loan báo Tin Mừng trong cuộc sống gia đình và mời gọi họ “mang không khí gia đình vào những nơi hoang tàn và không được quan tâm.” Hãy đem Tin Mừng cho tất cả mọi người vì Chúa Giê-su đã nhấn mạnh rằng “trong trái tim Người, có chổ cho tất cả mọi người, không ai bị loại trừ.”

Cuối cùng ĐGH Phanxicô kêu gọi Con Đường hãy yêu những nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc mà họ được sai đến, đừng áp dụng những kiểu mẫu như đã thiết lập trước đây. Họ không được bắt đầu bằng những lý thuyết hay chương trình làm việc, nhưng phải tùy vào hoàn cảnh thực tế và để Chúa Thánh Thần hoàn tất công việc còn lại, giúp Giáo Hội phát triển “hiệp nhất trong sự đa dạng của các dân tộc, ơn thiêng và đặc sủng.”

Giuse Thẩm Nguyễn