65. SƯ TỬ LÔNG VÀNG
Quan viên chủ khảo trong ban giám khảo đưa ra một đề thi gọi là “Kim mao tắc tự chi tâm hi”﹝今茅塞子之心矣 ). (1)
Có một tên sai dịch đi qua trường thi, có người hỏi:
- “Hôm nay đề thi là gì ?”
Tên sai dịch trả lời:
- “Tôi cũng không biết, chỉ nghe các tú tài ai cũng đọc là “sư tử lông vàng﹝金毛獅子﹞.”
(Chuyện tiếu thời thượng)

Suy tư 65:
Có một đề thi chung cho tất cả mọi người ở trần gian, đề thi này không liên quan đến việc làm quan làm tướng trong triều đình, cũng không liên quan đến danh giá và sự nghiệp cho cuộc sống vật chất ở đời này, nhưng nó có liên quan đến đời sống vĩnh cửu mai sau của con người, đề thi đó như sau: “Người ta sống ở đời này để làm gì ?”
Có người giải thích đề thi này như sau: cuộc sống là cuộc sống, không có đầu và không có đuôi, không có Chúa và cũng không có thần thánh tiên phật, con người làm chủ vũ trụ và chết là hết...
Có người theo chủ nghĩa duy vật thì giải thích đề thi theo thuyết vật chất: sống ở đời là hưởng thụ là ăn chơi cho thoả thích, là danh vọng và địa vị...
Có người giải thích như sau: tâm linh là cái cao quý, vật chất là cái hèn mạt, phải tránh tất cả mọi của cái vật chất, phải hãm mình phạt xác để đạt được thần thánh...
Cách giải đề thi của những người trên thì đúng cho cá nhân của họ, tức là họ muốn như thế nào thì cũng chẳng sao cả, có điều họ phải trả giá cho cuộc sống của họ...
Nhưng cách giải đề thi “người ta sống ở đời này để làm gì ?” của người Ki-tô hữu thì rất là tuyệt vời, mà sách giáo lý Công Giáo đã dạy chúng ta: “Người ta sống ở đời này để nhận biết Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi loài, và mọi người là anh em chị em với nhau. Và cùng nhau xây dựng một thế giới như ý Chúa muốn” .
Đề thi này đã được Giáo Hội Công Giáo giải thích cách rõ ràng, việc còn lại là chúng ta làm sao để sống và thực hành cho phù hợp với câu giải đáp này !!!
Câu giải đề thi này sẽ làm cho chúng ta được sống đời đời mai sau với Thiên Chúa, và ngay giây phút hiện tại nó cũng làm cho chúng ta được bình an tâm hồn, vì tất cả chúng ta là anh em chị em với nhau, con một Cha trên trời.

(1) 今茅塞子đọc là jin mão sai zư, Hán Việt là “kim mao tắc tự”; 金毛獅子cũng đọc là jin mão sư zừ, nghĩa là “sư tử lông vàng”, hai câu trên phát âm hơi giống nhau…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info