64. LÙN GẶP CƯỚP
Có một tiến sĩ họ Hình, thân thể rất lùn thấp đang đi qua huyện Bà Dương thì gặp cướp.
Tên cường đạo sau khi cướp đoạt tất cả tài sản của ông ta và đưa cao lưỡi đao chuẩn bị để giết, Hình tiến sĩ nói:
- “Người ta thường gọi tôi là Hình lùn, nếu bây giờ lại cắt mất đầu tôi, thì tôi lại càng lùn thêm hay sao ?”
Tên cường đạo cảm thấy tức cười, buông đao bỏ đi. (Lộ thư)

Suy tư 64:
Dù là kẻ cướp thì cũng vẫn còn có lòng nhân, lòng nhân này dù lớn một tí xíu bằng đầu mũi kim thì cũng có thể tha một mạng người, huống chi lòng nhân của một con người bình thường.
Nhưng sự đời, lòng nhân vẫn thường thua lòng ích kỷ và tham lam.
Có người lòng nhân lớn nhưng lòng tham và ích kỷ càng lớn hơn nên đành đoạn bỏ mặc người nghèo đói, vì họ nghĩ rằng nếu mình đói ai cho mình ăn ! Thế là họ sống ích kỷ.
Có người thở dài cảm thông khi nhìn thấy bà mẹ già ẳm đứa con bệnh hoạn ngồi trước cổng nhà thờ để xin bố thí, nhưng vẫn cứ đi qua mà không làm một nghĩa cử bác ái, vì họ nghĩ rằng đã có Chúa lo cho họ.
Tên cường đạo chỉ có một chút xíu lòng nhân nhưng nó tha cả mạng người, lòng nhân này quả là to lớn hơn lòng nhân “chính thống” của chúng ta –người Ki-tô hữu- bởi vì tên cường đạo biết rằng giết làm gì khi họ đã xin tha chết.
Lòng nhân của Thiên Chúa thì ai ai cũng biết, to lớn hơn trời hơn đất nên Ngài đã hy sinh Con Một của mình chết trên thập giá, để nhân loại được sống, lại còn ban rất nhiều ơn huệ để nhân loại sống trong tình thương của Ngài.
“Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có một chút xíu lòng nhân của Chúa, để chúng con thắng được cái ích kỷ và tham lam trong lòng chúng con, để chúng con nhìn thấy những bất hạnh của người anh em chị em chung quanh mình. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info