Tối Thứ Bảy 07/04/2018 các anh chị em Ca viên thuộc các Giáo Đoàn Cabramatta, Georges Hall, Fairfield, Lakemba, Marrickville, Mt.Pritchard, Miller, và Revesby đã đến nhà thờ Sacred Heart Cabramatta Sydney tham dự Lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là Quan Thầy của Liên Ca Đoàn.

Xem Hình

Các Ca viên tập trung dưới cuối nhà thờ và cùng với đoàn Phụng vụ rước di ảnh Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bàn thờ, và Cha Paul Văn Chi Đặc trách Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mà Liên Ca Đoàn mừng kính hôm nay cũng đã khẳng định niềm tin vững mạnh của Ngài rao giảng Thập Tự Giá Chúa Kitô, hơn nữa Ngài cũng đã nói: “Mọi ơn được ban qua Đức Me. Yêu mến Đức Mẹ thì Mẹ sẽ dẫn đến với Chúa." Ngài mời gọi chúng ta yêu mến Mẹ Maria trong cuộc đời. Ngày 6.4.1857, Ngài bị đem ra pháp trường Bẩy Mẫu đón nhận ngành lá Tử Đạo làm chứng nhân cho Thiên Chúa..

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và sau cùng anh Nguyễn Quốc Hào Liên Ca Đoàn Trưởng lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Quan Khách và mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan bên hội trường nhà thờ mừng Bổn Mạng.

Diệp Hải Dung