58. HỘP QUẢ SƠN VÀNG
Ngày xưa có một người cận thị rất nặng độ, sáng sớm mở cửa thì thấy một bãi phân trâu khô bèn lấy tay mà sờ, luôn miệng khen đẹp:
- “Cái hộp quả sơn vàng đẹp thật, chỉ có điều là nước sơn quá nhạt”.
(Chuyện tiếu thời đại)

Suy tư 58:
Người bị cận thị nặng thì cũng giống như người bị quáng gà, cứ chiều tối đến là quờ quạng nhìn không rõ ràng.
Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, là đèn soi của tâm hồn, cửa sổ bị khép hờ, đèn soi bị gió thổi ngọn lửa chập chờn thì quả là bực mình vì nhìn không thấy rõ ràng.
Con mắt cận thị nặng thì cũng chẳng sao cả, vì đã có kính cận mang vào là thấy rõ, hoặc đi mổ bằng tia laser thì cũng hết, nhưng người bị cận thị trong tâm hồn thì quả là khó chịu cho người chung quanh.
Người bị cận thị trong tâm hồn thì không nhìn thấy được xa, họ như con ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy trời to bằng cái miệng giếng, họ đưa ra kế hoạch gì thì cứ cho đó là kim chỉ nam, nếu có ai đó có cái nhìn xa hơn mà góp ý, thì họ cảm thấy đau lòng và như bị xúc phạm, những người cận-thị-trong-tâm-hồn-này chưa bước ra khỏi được cái vỏ câu nệ hình thức và thường có tính khoe khoang tài năng cá nhân, họ không nhìn thấy xa đã đành, nhưng họ bắt mọi người phải cận thị (nhìn gần) như mình thì mới là người của “phe ta”.
Đức Chúa Giê-su đã nói: “Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” , câu Lời Chúa này chính là cái “kính cận” dành cho người cận-thị-trong-tâm-hồn dùng, bởi vì cái “mới lẫn cái cũ” tức là bảo thủ và tiến bộ, nhìn xa và nhìn gần, khoa học và đức tin đều là những cái mà con người có thể khám phá, có nghĩa là phải khôn ngoan hài hoà kết hợp giữa trào luu mới và nếp cũ, giữa cái bảo thủ và sự tiến bộ, giữa cái nhìn gần của hiện tại và cái nhìn xa của tương lai...
Con mắt xác thịt bị cận thị cũng như con mắt tâm hồn bị cận thị, cả hai đều khổ, nhưng người bị cận thị trong tâm hồn thì khổ hơn, bởi vì cá nhân họ khổ đã đành, mà người khác cũng rất khổ vì cái nhìn cận thị của tâm hồn họ vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info