Các cộng đồng Kitô hữu ở Yangon, Công Giáo và Tin lành, đã công khai đón mừng Giáng sinh trên các đường phố của cố đô, lần đầu tiên trong 50 năm qua. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã cho biết như trên trong bản tin ngày 29 tháng 12.

Trong quá khứ Kitô hữu đón Giáng sinh âm thầm và giới hạn trong phạm vi các bức tường của nhà thờ. Năm nay một số lễ hội, bao gồm cả những cuộc rước, đã diễn ra trên các đường phố của cố đô Yangon, đặc biệt từ ngày 23 đến 25 tháng 12 với sự cho phép đặc biệt của các cơ quan chính phủ tại Yangon.

Các lễ hội đã được bắt đầu vào ngày 23 tháng 12 tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi của Tin Lành Methodist và kết thúc vào ngày 25 tháng 12 với một phụng vụ trang trọng tại Nhà thờ Công Giáo Santa Maria ở Yangon, trước sự hiện diện của ông Henry Van Thio, phó tổng thống Cộng hòa Miến Điện.

Đức Giám Mục John Saw Yaw Han, Phụ tá Tổng Giáo phận Yangon, cho thông tấn xã Fides biết các Kitô hữu Miến Điện rất hạnh phúc với mùa lễ hội đầu tiên này. Ngài khuyến khích tất cả các Kitô hữu “đóng góp mọi cách cho hòa bình và thịnh vượng của quốc gia”.

Lễ hội Giáng sinh được khởi xướng với sự đồng ý của các quan chức cao cấp ở Yangon, với mục đích rõ ràng là “hoan nghênh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Miến Điện hồi tháng 11 vừa qua và nhằm biểu lộ tình đoàn kết với các Kitô hữu ở Miến Điện và trên thế giới”.

Theo cuộc điều tra dân số năm 2014, toàn bộ dân số Miến Điện là 51,4 triệu người, và con số các Kitô hữu của tất cả các hệ phái Kitô là 3 triệu người.