Cộng đồng CGVN giáo phận Orange Nam Cali mừng Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 26.11.2017 tại Bren Events Center, Đại học UCI:
Xem hình ảnh Đại Lễ
Video: Các Vũ đòan CGVN Orange và Tiếng Trống Thiên Ân
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây