CHUA ĐÃ PHỤC SINH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Ta là sự sống lại và là sự sống”
(Ga 11,25)