CÀNH MAI MINH NIÊN

Sáng nay sau giấc đêm dài
Ngoài sân nở vội cành mai vàng hườm !
Nghinh xuân vầy cũng tinh tươm,
Có hoa vàng thắm đủ ươm hương đời.
Mang mùa xuân đến khắp nơi,
Bên đường gieo vãi đầy vơi nụ hồng.
Dẫu còn sỏi đá gai chông,
Ngẫm cây hoa huệ ngoài đồng mà tin.
Chúc xuân dâng một lời xin,
Rượu hồng ân sủng muôn nghìn phút giây.

Sơn Ca Linh