Sáng thứ Sáu 13 tháng Giêng, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa thường lệ kỳ thứ 15, diễn ra vào tháng 10 năm 2018.

Chủ đề của Thượng Hội Đồng là “Thanh Niên, Đức Tin, và Việc Phân Định Ơn Gọi.”

Tài liệu chuẩn bị gồm ba chương:

Chương một: Những người trẻ trong thế giới ngày nay

Chương hai: Đức tin, sự phân định, và ơn gọi

Chương ba: Hoạt động mục vụ


Tài liệu này được gởi đến “các công nghị và hội đồng các thượng phụ trực thuộc các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, các hội đồng giám mục, các bộ của Giáo Triều Rôma và Liên hiệp các Bề Trên Tổng Quyền.”

Tài liệu chuẩn bị được kết thúc với một bảng câu hỏi. Các câu trả lời cho bảng câu hỏi này sẽ hình thành cơ sở cho “Laboris Instrumentum”, nghĩa là tài liệu làm việc của thượng hội đồng.

Trong lời giới thiệu, tài liệu chuẩn bị cho biết văn bản này “tuy chưa đầy đủ, nhưng có thể dùng như là một loại hướng dẫn để khuyến khích việc thảo luận thêm ngõ hầu phong phú hóa kết luận của Thượng Hội Đồng.”