HOUSTON - Đức Hồng Y Daniel Dinazdo, Hồng Y, tổng giám mục Giáo Phận Galvesto Houston Texas, cũng là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Ngài chủ tế dâng thánh lễ lễ Vọng Giáng Sinh cho hơn 6000 người Công Giáo Việt Nam tại tổng giáo phận vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 24/12/2016.

Hình ảnh

Thánh lễ cử hành tại Trung Tâm George Brown Convention. Cha Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ, Đại Diện Đức Hồng Y và Cộng Đồng Giáo Dân Tổng Giáo phận trao trách nhiện cho Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đứng ra đều hợp chương trình chung của Tổng Giáo Phận; Cùng đóng gióp với Đại Lễ, Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang với 150 ca viên cùng với 70 em Thiếu Nhi hát phần diễn nguyện bắt đầu lúc 5 giờ và hát trong thánh lễ bắt đầu lúc 6 giờ PM.

Trong bài chia sẻ Ngài nhấn mạnh đến các Bạn trẻ Việt nam còn rất hăng say tham dự các thánh lễ và hoạt động của các Giáo Xứ tại đây. Ngài cui4ng mời gọi mọi người cùng hướng về Hang Đá để nhìn thẩm thấu hơn về ơn gọi nhất là những thành công của những người di dân: Dù phải đối diện với nhiều đau khổ nhưng có được một cuộc sống tương đối để còn thời gian đến với Chúa. Thánh lễ đã kết thúc lúc 7 giờ 30 PM với nhiều niềm vui trên mọi khuôn mặt mừng Chúa Giáng Sinh.