CUỘC HOÁN ĐỔI DIỆU KỲ

Lúc thần sứ cất lời chào trinh nữ
Là Tin Mừng toang cánh cửa huyền vi
Trời đất xôn xao :
cuộc hoán đổi diệu kỳ
Lòng thương xót ! Phàm phu nào hiểu thấu !

Đấng tạo dựng bao la ngàn tinh đẩu
Cả muôn trùng phủ phục trước thiên nhan
Đổi trở thành con
người tớ nữ dân gian
(Bà mẹ quê bế bồng Ngôi Thánh Tử) !

Hậu duệ A-đam
Nổi trôi dòng lịch sử
(đánh mất địa đàng)
Đổi thành con của Chúa Cha
Được thân thưa lời thắm thiết : Ab-ba
Nhờ Giá Máu chan hòa ơn tế độ

Từ đêm lạnh Be-lem
đến chiều tang Núi Sọ
Mẹ đã đồng công cứu chuộc cả nhân gian
Khi Xin Vâng – Mẹ là Mẹ muôn ân
Ban phát lại cho cõi trần đắm đuối