Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc
VATICAN -- Văn phòng Báo chí Toà Thánh vừa loan tin vào sáng hôm nay: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục Xuân Lộc vì lý do tuổi tác. Cùng lúc Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Cha Đôminicô Nguyễn Chu Trinh, linh mục chính xứ nhà thờ chính toà Xuân Lộc và là Tổng Đại diện của Giáo phận Xuân Lộc trở thành Tân Giám Mục của Giáo phận Xuân Lộc thay thế Đức Cha Phaolô Marie Nhật.

Tân giám mục được bổ nhiệm Đominicô Nguyễn Chu Trinh sinh ngày 20-05-1940 tại Phú Nhai, Xuân Trường, Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu. Theo học triết lý và thần học tại Đại Chủng Viện Saigòn (1960-1966). Được thụ phong linh mục ngày 29-04-1966 và nhập giáo phận Xuân Lộc.

Từ năm 1966-1975 làm phó xứ Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc; cũng trong thời gian này làm Giám Đốc Trường Hòa Bình và là Phó Giám Đốc Truyền Thông Xã Hội của giáo phận Xuân Lộc.

Từ năm 1978 được bổ nhiệm làm chính xứ nhà thờ chính tòa Xuân Lộc và làm Cha Chính địa phận.

Từ năm 2000 được bổ nhiệm làm Tổng Đại Diện giáo phận Xuân Lộc.

--> Nhấn vào đây, nếu muốn tìm hiểu thêm về Giáo Phân Xuân Lộc


Giáo phận Xuân Lộc có diện tích là 8.414 Km vuông, dân số giáo phận là 3.034.920 người, trong đó có 985.368 giáo dân Công Giáo. Hiện có 329 linh mục và 2.103 nam nữ tu sĩ đang phục vụ trong giáo phận.