Đức Tổng Giám mục Dario de Jesus Monsalve Meijia của tổng giáo phận Cali, Colombia, tiết lộ rằng ngài bị dọa giết vì đã tham gia làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và phiến quân cộng sản gọi tắt là FARC.

Đức Tổng Giám Mục nói với các phóng viên rằng nhiều tờ rơi đã được quăng vào nơi cư trú của ngài, đe dọa rằng “bọn FARC” và “các giáo sĩ cộng sản” sẽ phải chết. Ngài nói rằng nếu những mối đe dọa như thế giành được cảm tình của dân chúng thì sẽ không thể nói đến hai chữ “hòa bình”, chưa kể đến các nỗ lực tiếp cận với các nhóm bất đồng tại quốc gia này để tiếp tục con đường đối thoại.

Đức Tổng Giám Mục cho biết mặc dù ngài đã báo cáo mối đe dọa này với cảnh sát, ngài không hề lo sợ cho cuộc sống của mình. Ngài nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo chính trị phải vượt qua những mối đe dọa để hoàn tất hiệp ước hòa bình này.

Source: Catholic World News: Colombian archbishop threatened by opponents of peace agreement