Washington DC – Tiểu ban về Giáo Hội tại châu Mỹ Latinh của hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã chấp thuận việc tài trợ cho 204 dự án của các chương trình loan báo Tin mừng và liên đới, với tổng số tiền là 3,8 triệu đôla.

Theo tin gửi đến hãng tin Fides, tổng số tiền tài trợ trong năm nay là cao nhất, hơn 8 triệu đôla. Năm nay cũng kỉ niệm 50 năm việc lạc quyên giúp Giáo Hội tại châu Mỹ Latinh.

Các dự án được tài trợ ủng hộ công việc mục vụ của Giáo Hội tại châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribê, và việc đào tạo các giáo dân, tu sĩ, chủng sinh, công việc mục vụ và truyền giáo trong các nhà tù và mục vụ giới trẻ. Bên cạnh đó cũng có việc tài trợ xây cất các nhà nhờ ở Ecuador sau trận động đất hồi tháng 4 năm nay.

Đức Cha Eusebio Elizondo, Giám mục phụ tá Giáo phận Seattle và là chủ tịch của tiểu ban nói: “Việc dạy dỗ và mục vụ của Giáo Hội Công Giáo phải được đến với tất cả, nhưng đối với rất nhiều người ở châu Mỹ Latinh và vịnh Caribê, các điều kiện địa lý và kinh tế gây nên những khó khăn để tham gia vào đời sống Giáo Hội.”

Đức Cha khẳng định: “ Các dự án này mang đức tin đến với những người ở xa, liên kết với chúng ta ở Hoa kỳ này. Số tiền tài trợ kỷ lục năm nay có được là nhờ sự quảng đại của rất nhiều tín hữu Công Giáo dấn thân tại đất nước chúng ta.” (Agenzia Fides, 01/12/2016)