Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Yangon cho biết ngài đang yêu cầu chính phủ Miến Điện trả lại các trường Công Giáo đã bị quốc hữu hóa để Giáo Hội Công Giáo tại quốc gia này có thể khôi phục lại hệ thống giáo dục lâu nay đã bị bỏ quên tại đất nước này.

Miến Điện là quốc gia nổi tiếng là có một nền giáo dục được đào tạo tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á từ những năm 1950 nhờ vào phẩm chất giáo dục cao được cung cấp bởi các trường Công Giáo. Nhưng tất cả các trường này đã bị quốc hữu hóa vào năm 1965 sau khi Tướng Ne Win lên nắm quyền.

“Giáo Hội sẵn sàng được đóng góp một lần nữa cho nền giáo dục quốc gia”. Vị Hồng Y dòng Salêsiêng Don Bosco năm nay 68 tuổi nói.