Cha Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh
Ngày 6 tháng 8 năm 2016, Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe SDB của Tổng Giáo phận Perth, miền Tây Australia, đã bổ nhiệm Cha Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh làm chánh xứ Notre Dame, Cloverdale, một trong 10 giáo xứ lớn nhất trong tổng giáo phận Perth. Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe sẽ chủ sự nghi thức nhận xứ vào lúc 10:00 sáng Chúa Nhật 28 tháng 8 năm 2016.

Cha Đỗ Huy Nhật Quỳnh sinh năm 1975. Ngài đặt chân đến Úc vào năm 2008 theo một chương trình hợp tác giữa Tổng Giáo phận Perth và Giáo phận Kontum, Việt Nam. Sau 2 năm rưỡi thực tập mục vụ tại Giáo xứ Các Thánh, Greenwood, ngài được thụ phong Linh mục ngày 4 tháng 3 năm 2011.

Tuy Anh ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, ngài nổi tiếng là một nhà giảng thuyết hùng biện và được cử là Cha phó Nhà thờ Các Thánh, Greenwood, sau đó là Cha phó Nhà thờ Chánh tòa của Tổng Giáo phận trong thời gian gần 4 năm.

Giờ đây, ngài được Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe trao phó cho việc coi sóc giáo xứ Notre Dame, Cloverdale, gồm 2 trường Tiểu học Công Giáo và 6 Viện Dưỡng lão, được Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey hợp nhất từ ba giáo xứ Redcliffe, Belmont và Cloverdale từ năm 2008.

Ban Giám Đốc VietCatholic chúc mừng cha Nhật Quỳnh, cộng tác viên của VietCatholic tại Perth, trong chức vụ mới này và xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho cha để cha thi hành xuất sắc sứ vụ được giao.