Cha Michael Czerny, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã công bố một sứ điệp của Hội Đồng tại Hiroshima hôm 6 tháng 8 nhân kỷ niệm cuộc dội bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào các ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945.

Sứ điệp có đoạn viết:

“Khi chúng ta tưởng niệm vụ đánh bom nguyên tử 71 năm trước đây, cầu xin Năm Thánh Lòng Thương Xót và lễ Chúa Biến Hình linh hứng, giảng dạy và hướng dẫn chúng ta.

Xin cho những biến cố này mở lòng chúng ta ra với lòng thương xót Chúa Cha trên trời để lòng nhiệt thành tràn ngập tâm hồn chúng ta. Nguyện xin ân sủng của sự tha thứ, hòa giải, đoàn kết và hy vọng chạm đến mỗi người chúng ta, mỗi cộng đồng đức tin và mỗi nhóm xã hội chúng ta gặp gỡ trên đường đời”.