Theo tin CNA thì trong cuộc phỏng vấn mới nhất với ký giả Joaquín Morales Sola của báo La Nacion cuả Buenos Aires, Argentina, ngày 03 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ một sự 'khó chịu' (dislike) với những người mà ký giả Morales mô tả là 'nhóm Công Giáo bảo thủ cực đoan'.

Xin lưu ý danh từ 'nhóm Công Giáo bảo thủ cực đoan' (ultra conservative) chỉ là một từ ngữ do ông Morales đặt ra, không ám chỉ một nhóm bảo thủ nào trong Giáo Hội cả.

"Họ làm công việc của họ và tôi làm công việc cuả tôi," ĐGH nói.

Đức Giáo Hoàng giải thích tiếp "Tôi muốn có một Giáo Hội cởi mở và hiểu biết để cùng đồng hành với các gia đình đang bị tổn thương", trong khi những người bảo thủ cực đoan "chỉ biết nói không với tất cả mọi thứ."

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài không nản chí bởi những thái độ như vậy.

"Tôi tiếp tục đi theo con đường (trước mắt) của tôi mà không (bao giờ ) nhìn (ngang) qua vai cuả mình," Ngài nói. "Tôi không chặt đầu ai cả. Tôi không bao giờ thích làm điều đó. " (“I continue my path without looking over my shoulder. I don't cut off heads. I have never liked doing that.”)

"Tôi lặp lại: Tôi từ chối không tạo xung đột," Ngài nói.

Ông Morales cho biết ĐGH Phanxicô đã mỉm cười khi kết thúc câu trả lời một cách 'bí hiểm' (cryptic) như sau.

"Người ta thường tháo đinh bằng cách bẩy chiếc đinh ra từ chỗ đỉnh đầu. Hoặc, chúng được để yên qua một bên, khi đến tuổi về hưu" (“Nails are removed by applying pressure to the top. Or, they are set aside to rest, when retirement age arrives.”)

Được biết bài phóng vấn cuả ký giả Morales phần lớn tập trung vào những đề tài chính trị ở Argentina và những vấn đề liên quan giữa nhà Nước Argentina và Giáo Hội, câu hỏi về nhóm 'bảo thủ cực đoan' chỉ là một câu hỏi ngoài lề cuả cuộc phỏng vấn.