Các Giám Mục Công Giáo Á Căn Đình đang có kế hoạch công bố các tài liệu liên quan đến vai trò của hàng giáo phẩm Công Giáo trong những năm khi Á Căn Đình bị cai trị bởi một chính quyền quân sự.

Đức Giám Mục Carlos Malfa, tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục, nói rằng các tài liệu lưu trữ của Hội Đồng Giám Mục đang được chuẩn bị để công bố rộng rãi cho công chúng. Tuy nhiên, ngài không cho biết thời điểm chính xác khi nào các tài liệu này được công bố.

Giáo Hội Công Giáo tại Á Căn Đình thường bị phê phán là chia rẽ trong thời gian cai trị quân sự, từ năm 1976 đến năm 1983. Một số Giám Mục được coi là đồng minh của các nhà lãnh đạo quân sự, bất chấp các các vụ lạm dụng nhân quyền trong cuộc “chiến tranh bẩn thỉu” của chính phủ chống lại những người hô hào dân chủ. Đồng thời, một số Giám Mục và linh mục Công Giáo đã có những dấn thân nổi bật chống lại chế độ quân sự này.