“Chính Thống Giáo là một Giáo Hội đồng đoàn,” Đức Thượng Phụ Barthôlômêô của Constantinople viết trong một thông điệp được công bố để chuẩn bị cho cuộc họp Thượng Hội Chính Thống toàn thế giới năm nay.

“Sự phân biệt giữa sự thật và dối trá, giữa chính thống và dị giáo, không phải lúc nào cũng dễ dàng,” Đức Thượng Phụ danh dự giải thích. “Giáo Hội phải loan báo sự thật, cho nên các vấn đề phải được giải quyết. Giáo Hội Chính thống trong trường hợp này công nhận một, và chỉ một thực tại duy nhất: Thượng Hội Đồng Giám Mục với các Giám Mục thẩm quyền.”

Bức thư của Đức Thượng Phụ danh dự nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp sắp tới tất cả các nhà lãnh đạo Chính thống được công nhận trên thế giới. Ngài lưu ý rằng trong nhiều năm qua một cuộc họp như thế đã không xảy ra “vì những lý do lịch sử”, và vì thế sự phục hồi của một sự đồng thuận trên toàn thế giới là điều khẩn thiết.

Mặc dù “thế giới đang chờ để được nghe tiếng nói của Giáo Hội Chính thống trên rất nhiều các vấn đề đang gây tranh cãi trong các mối quan tâm của nhân loại ngày nay,” Đức Thượng Phụ danh dự viết rằng cuộc họp Thượng Hội đồng thế giới năm nay sẽ được dành chủ yếu cho những vấn đề nội bộ, thiết lập những thỏa thuận rõ ràng về các vấn đề cơ bản của niềm tin Chính thống và phương thế quản trị.