Tiếp theo những leo thang bạo lực liên quan đến các nhóm mafia tại địa phương, một vị giám mục Ý đã đưa ra một thư mục vụ kêu gọi hoán cải.

Thúc giục các tín hữu không được để cho mình trở thành “thờ ơ, gần như bị tê liệt hay đầu hàng trước những sự ác được nhiều người xem là không thể tránh khỏi”, Đức Tổng Giám Mục Giuseppe Fiorini Morosini của tổng giáo phận Reggio Calabria-Bova đã viết, “Chẳng lẽ không thể chặn đứng vòng xoáy của sự man rợ, đang dường như không thể ngăn cản được trong xã hội chúng ta?”

Bày tỏ sự thất vọng vì “khoảng cách quá xa giữa đức tin và cuộc sống” của nhiều người, Đức Tổng Giám Mục nói, “Tôi nói với một thái độ quyết liệt phụ tử rằng chúng ta không thể ngủ yên trong hòa bình, tập chú vào những nghi lễ tôn giáo của chúng ta mà thôi.”

Ngài nói thêm, “Chúng ta đang cử hành Năm Thánh của lòng thương xót: nhưng chúng ta có thể nhận được sự thương xót nào từ Thiên Chúa nếu chúng ta không có một tiến trình hoán cải khỏi điều ác”