Cha Raniero Cantalamessa trình bày bài tĩnh tâm Mùa Chay thứ hai cho các thành viên của Giáo triều Rôma
Đặng Tự Do2/26/2016
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Sáng thứ Sáu 26 tháng Hai, giảng thuyến viên phủ Giáo Hoàng là Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchin Phanxicô đã trình bày bài giảng Mùa Chay thứ hai cho các thành viên của Giáo triều Rôma tại nhà nguyện Redemptoris Mater.

Tiếp tục những suy tư của ngài về các tài liệu quan trọng của Công đồng Vatican II, Cha Cantalamessa nói về ý nghĩa của Lời Chúa qua các văn bản của Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa “Dei Verbum”.

Dei Verbum là một trong bốn Hiến Chế của Công Đồng Vatican II, bàn về Mặc Khải, được bỏ phiếu ngày 8 tháng Chín, 1965 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục long trọng công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965. Hiến Chế gồm sáu chương bàn về : Bản tính Mặc Khải, Truyền thông Mặc Khải, Linh hứng và chú giải Kinh Thánh, Cựu Ước, Tân Ước, Kinh thánh trong đời sống Giáo Hội.

Bắt đầu với việc tìm hiểu cách thế Thiên Chúa đã phán qua các tiên tri trong Cựu Ước, Cha Raniero Cantalamessa đã đi dần đến cách thức Lời đã trở nên nhục thể nơi Chúa Giêsu Kitô.

Ngài đã tập trung những suy tư của ngài về việc đọc Kinh Thánh như một con đường để thánh hóa cá nhân, đặc biệt là thông qua việc thực hành "lectio divina" – nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện” vừa đọc vừa suy gẫm Thánh Kinh và đưa Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta.

See Also

2/20/2016
Bài giảng tĩnh tâm đầu Mùa Chay của cha Raniero Cantalamessa
Đặng Tự Do
12/18/2015
Cha Raniero Cantalamessa phê bình một số thái độ của người Công Giáo và Tin Lành đối với Đức Mẹ
Đặng Tự Do
11/28/2015
Cha Raniero Cantalamessa được mời thuyết giảng tại Thượng Hội Đồng Anh Giáo
Đặng Tự Do
4/20/2014
Bài giảng của Cha Raniero Cantalamessa trước ĐTC và Giáo Triều Rôma ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014
J.B. Đặng Minh An dịch
1/9/2012
Giảng cấm phòng cho Giáo triều về Truyền giáo: Khởi đi lại từ đầu đợt loan báo Tin Mừng hiện hành (4)
Lm Raniero Cantalamessa, ofm.
1/6/2012
Bài giảng cho Giáo Triều vể nỗ lực truyền giáo: ''Đến tận củng trái đất'' (3)
LM Raniero Cantalamessa, ofm
1/3/2012
Mùa Vọng 2011 Giảng cho Giáo Triều Roma: ''Không còn phân biệt Hy Lạp hay do Thái...'' (2)
LM Raniero Cantalamessa, ofm.
1/3/2012
Mùa Vọng 2011 Giảng cho Giáo Triều Roma: ''Hãy đi khắp cùng thế giới'' (1)
LM Raniero Cantalamessa, ofm.
3/8/2010
Linh mục giảng phòng Phủ Giáo hoàng: Tại sao Đạo Chúa không giống đạo nào khác?
Phụng Nghi
12/14/2007
Cha Cantalamessa : « Là ngôn sứ là tỏ cho thấy sự hiện diện ẩn giấu của Chúa Kitô »
Tiến Nhân
6/1/2007
Người Truyền Thông Công Giáo chân chính: Hãy yêu mến Chúa và Giáo Hội của Ngài
Đặng Tự Do
4/17/2007
Cha Cantalamessa nói về Đức Tin Phục Sinh
PT Huỳnh Mai Trác dịch
3/17/2007
Giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng lên tiếng chế riễu triết gia Nietzsche
Nguyễn Việt Nam
12/24/2006
Tại sao Chúa đến trong thế gian? Suy tư của cha Cantalamessa
J.B. Đặng Minh An dịch
4/16/2006
Toàn bộ bài giảng lừng danh của cha Raniero Cantalamessa ngày thứ Sáu Tuần Thánh
J.B. Đặng Minh An dịch
4/15/2006
Bài giảng của cha Raniero Cantalamessa ngày thứ Sáu Tuần Thánh
J.B. Đặng Minh An dịch
4/8/2006
Bài giảng của Cha Cantalamessa :Nếu Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi ''tôi'', thì chính tôi đã giết Chúa Kitô
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
4/1/2006
Bài giảng của Cha Cantalamessa: Tại sao vâng lời Thiên Chúa là điều rất quang trọng?
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
1/29/2006
Cha Cantalamessa nói về những thần ô uế và sự trừ quỉ hiệu nghiệm
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
6/5/2005
LM Cantalamessa: ơn gọi Thánh Matthêu trong Tin Mừng CN X Thường Niên
Đức Ông Nguyễn Quang Sách