Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi (năm nay 73) tuổi sẽ thôi chức giám đốc Đài Phát Thanh Vatican (Radio Vatican) từ ngày 29 tháng 2 năm 2016. Ông Giacomo Ghisani, một giáo dân người Ý và hiện là phó giám đốc sẽ giữ chức giám đốc hành chính và đại diện hợp pháp "lâm thời" của Radio Vatican bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Ông Ghisani đã từng giữ chức trưởng ban quan hệ quốc tế và các vấn đề pháp lý của Radio Vatican trong nhiều năm qua.

Cha Lombardi vẫn sẽ tiếp tục làm chánh văn phòng báo chí Vatican và phát ngôn viên của Tòa Thánh trong thời gian tới. Những thay đổi về nhân sự này đã được Vatican công bố hôm Thứ Hai 22/02/2016.

Sinh năm 1942 ở miền bắc nước Ý gần Turino, Cha Lombardi được bổ nhiệm làm giám đốc chương trình của Đài Phát Thanh Vatican vào năm 1990. Sau đó vào năm 2001, ngài được bổ nhiệm thêm chức tổng giám đốc Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV).

Trong việc tổ chức lại các cơ quan của Vatican dưới thời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Cha Lombardi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của đài phát thanh Vatican vào năm 2005 và chánh văn phòng báo chí Vatican vào năm 2006, trong khi vẫn tiếp tục lãnh đạo CTV. Trước khi nghỉ hưu hồi năm 2013, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Ông Dario Viganò giám đốc mới cho CTV.

Trong một nỗ lực cải cách để làm cho truyền thông của Vatican hoạt động hiệu quả hơn, năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Quốc vụ viện Truyền thông với mục đích hợp nhất và điều phối nhiều cơ quan truyền thông của Tòa Thánh. Đức Ông Viganò làm trưởng ban thư ký của Quốc vụ viện Truyền thông đồng thời vẫn lãnh đạo CTV.

Cũng sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này là Ông Alberto Gasbarri, giám đốc hành chính của đài phát thanh Vatican, và hiện là người lập kế hoạch cho các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng. Thay thế vị trí này là Cha Mauricio Rueda Beltz, người Colombia 46 tuổi, đã từng làm việc trong Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Cả hai vị trí sắp nghỉ kể trên là tổng giám đốc và giám hành chính của Đài Phát Thanh Vatican hiện tạm thời sẽ do Ông Ghisani đảm nhiệm.