(NEW DELHI 02/03/04) - Vào cuối tháng Tư, tại Ấn Ðộ có cuộc bầu cử toàn quốc. Trước vấn đề này, ngày 2 tháng Ba vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã cho phát hành một tập tài liệu hướng dẫn cử tri đi bầu. Theo tài liệu hướng dẫn, các đức Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi các cử tri đừng bỏ phiếu cho các ứng viên có đầu óc bè phái.

Hội Ðồng Giám Mục Ấn thúc giục cử tri đừng từ bỏ quyền dân chủ và trách nhiệm của mình và kêu gọi hãy ủng hộ cho các ứng viên có tinh thần cổ vũ cho vấn đề giá trị tôn giáo, không lợi dụng tôn giáo vào mục tiêu đảng phái gây ra sự chia rẽ.

Giới quan sát cho rằng các lời khuyến các trên đây ám chỉ đảng Bharatiya Janata là đảng quốc gia Ấn Giáo đang cầm quyền

Tài liệu hướng dẫn cũng nhắc nhở cử tri bỏ phiếu cho đảng nào duy trì và cổ vũ cho sự đoàn kết xã hội, hoà hợp cộng đồng, tôn trọng nét đa văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội như nạn kỳ thị, chủ trương tôn giáo quá khích.