Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một thông điệp đến hội nghị Liên Tôn tại Giêrusalem kéo dài từ 4 đến 7 tháng 5 vừa qua. Hội nghị này quy tụ hàng trăm giáo sĩ Do Thái Giáo, bảy vị Hồng Y, hàng chục Giám Mục, và hàng ngàn Giáo Lý viên của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng.

Hội nghị nhằm hai mục đích. Thứ nhất là để kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Sắc Lệnh Nostra Aetate của Công Đồng Vatican II. Thứ hai là để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc thế chiến thứ hai, và nạn diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc Xã gây ra.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tham dự viên: “Hiệp nhất với các chư huynh đệ, tôi cầu nguyện xin Chúa lắng nghe tiếng khóc của những người vô tội và xin Ngài chữa lành nỗi đau của tất cả những người đang gánh chịu đau khổ. Tôi cầu nguyện để nhiều con tim được mở ra trước sự van nài của những người vô tội trên khắp thế giới.”