Mờ sáng ngày thứ Năm 26 tháng Hai, một vụ phóng hỏa đã làm hư hỏng nặng trường thần học của Chính Thống Giáo tại Giêrusalem, là nơi không cách xa khu Cổ Thành bao nhiêu. Ngọn lửa đã tàn phá một hội trường và một số nhà lân cận. Những kẻ tấn công cũng đã viết những câu báng bổ Chúa Kitô trên các bức tường bằng tiếng Do Thái.

Hội Đồng Các Cơ Sở Tôn Giáo tại Thánh Địa đã lên án cuộc tấn công này.

Cách thức cuộc tấn công được thực hiện và các khẩu hiệu trên các bức tường cho thấy cuộc tấn công mới nhất tại chủng viện Chính Thống Giáo Hy Lạp là một trong những chuỗi dài những báng bổ và đe dọa thực hiện bởi các nhóm cực đoan người Do Thái định cư trong vùng. Những hành động thù hận chống lại các tu viện Thiên Chúa giáo, nhà thờ và nghĩa trang đã được bắt đầu từ tháng 2 năm 2012.

Hôm thứ Hai, những người Do Thái cực đoan cũng đã đốt cháy một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Jabaa, phía tây nam của Bethlehem.

Tổng cộng có 329 vụ bạo lực liên quan đến những người Do Thái định cư ở vùng Tây Ngạn đã được báo cáo trong năm 2014, theo văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo tại Giêrusalem.